2011-07-15 14:05:45

Przetarg - Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy - dodatkowe załączniki cd.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.271.11.12.       ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Łęknicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2011 r. pod numerem: 193782 – 2011 na: Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy:1.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 4 następującego Wykonawcy:ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ŻARY Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary.2.       Oferta Nr 4 Wykonawcy ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ŻARY Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert (cena - 100 %) uzyskała najwyższą ilość punktów - 100,00.3.       W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy otrzymując następującą ilość punktów:
Nr oferty Nazwa wykonawcy/adres Liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MILBUD” Sp. z o. o.,ul. Batorego 69A, 65-735 Zielona Góra 93,22
2 „POL-FARB” Zakład Budowlany, Stanisław Elszyn, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary -------------
3 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY, Tadeusz Mazur, Chocicz 53A, 68-300 Lubsko 88,18
4 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ŻARY Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary 100,00
5 POL-MAR Marcin Buzek, ul. Budowlanych 11, 68-200 Żary -------------
       Łęknica, 2011-09-12                                                    

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 15.07.2011 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2011 11:33
Liczba wyświetleń: 142

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf 2011-07-15 14:06:00 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ.pdf 2011-07-15 14:09:05 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg - Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy - dodatkowe załączniki cd. 15.07.2011 14:05 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI