2011-09-08 10:38:33

Zarządzenie Nr 55.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 września 2011 r.


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm), w związku z postanowieniem Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011 r. wyznacza   się   Obwodową   Komisję  Wyborczą  Nr 1  z siedzibą  w Gimnazjum  w Łęknicy  przy ul. Wojska Polskiego 19.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Burmistrz Łęknicy

         /-/ Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 08.09.2011 10:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zarz.wójta.-okw-koresp..doc 2011-09-08 10:38:57 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI