2011-09-08 11:31:40

Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy z dnia 5 września 2011 r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej1

  

Miasto Łęknica

Gimnazjum w Łęknicy
 
ul. Wojska Polskiego 19


- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem, zarządzeniem Nr 55.2011 Burmistrza Łęknicy w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia
25 września 2011 r.
do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011 r. złożyć wniosek do Burmistrza Łęknicy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1, pokój nr 105 i nr 207 albo pod nr telefonów: 68 3624707, 68 3624719 lub w formie elektronicznej, adres e-mail sekretarz@umleknica.pl .

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 2011 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Burmistrz Łęknicy

/-/Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 08.09.2011 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2011 12:00
Liczba wyświetleń: 100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy z dnia 5 września 2011 r. 08.09.2011 11:31 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI