2011-09-13 14:41:02

Zarządzenie Nr 54.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - w dziale dot. Organizacji Pozarządowych

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 13.09.2011 14:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 50

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI