2011-09-16 13:47:20

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


Informacja Burmistrza Łęknicy z dnia 16 września 2011r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.

              Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Łęknica w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.

            Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łęknicy w pok. 105 /I piętro/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji.

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
                                                                                                          Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Danuta Pietrzak
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 16.09.2011 13:47
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2011 13:49
Liczba wyświetleń: 44

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja o spisie.doc 2011-09-16 13:47:32 Śliwiński Dawid
załącznik Wniosek o udostępnienie spisu.doc 2011-09-16 13:47:36 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców 16.09.2011 13:47 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI