2011-09-26 11:59:45

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęknica w roku 2011 w kwocie 500.000 zł”

Załączniki dotyczące zamawiającego (stanowią odrębne dokumenty)


 1. zał. nr 1 - Oferta przetargowa
 2. zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy
 3. zał. nr  3 - Uchwała budżetowa na rok 2011 Gminy Łęknica wraz z opinią RIO o projekcie uchwały - dostępna pod adresem http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/3939
 4. zał. nr 4 - Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2011 - 2014 wraz z opinią RIO o przedmiotowej Uchwale  - dostępna pod adresem http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/3940
 5. zał. nr 5 - Sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2010
 6. zał. nr 6 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie budżetu za 2011r;
 7. zał. nr 7 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami za rok 2010r.
 8. zał. nr 8 - Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr IX.58.2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: Zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Gminy Łęknica na 2011 rok,
 9. zał. nr 9 - Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2011 r.
 10. zał. nr 10 - Uchwały Rady Gminy przedstawiające stan budżetu Gminy i WPF na dzień
  6 września 2011 r.
  Uchwała IX.54.2011 / Uchwała IX.55.2011 / Uchwała IX.56.2011 / Uchwała IX.57.2011
 11. zał. nr 11 - Zestawienie przepływów pieniężnych i harmonogram spłat kredytów i pożyczekDodatkowe załączniki do SIWZ - uzupełnione w związku z odpowiedzią na pytanie wykonawcy
 1. zał. nr 12 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza
 2. zał. nr 13 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
 3. zał. nr 14 - Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą
 4. zał. nr 15 - Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za lata 2009 i 2010. - dostępne pod adresami http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/3526 oraz http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4275
 5. zał. nr 16 - Sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2009
 6. zał. nr 17 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009
 7. zał. nr 18 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku
 8. Odpowiedź nr 2 i zmiana SIWZ.pdf


Dodatkowa informacja dotycząca możliwości spłaty kredytu
 1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o możliwości spłaty przez Gminę Łęknica długoterminowego kredytu 
 2. Zestawienie przepływów pieniężnych - Gmina Łęknica - korektaAktualizacja 11.10.2011 -
 1. Zmiana SIWZ Nr 4


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 26.09.2011 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2011 13:29
Liczba wyświetleń: 186

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SWZ.doc 2011-09-26 12:08:05 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 1.doc 2011-09-26 12:08:39 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 2.doc 2011-09-26 12:08:43 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 5 - Sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2010r.zip 2011-09-26 12:18:48 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. 6 - Opinie RIO w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie budżetu za 2011r..pdf 2011-09-26 12:20:51 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. 7 - Opinie RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z inf. o stanie mienia komunalnego.pdf 2011-09-26 12:29:34 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 9 – Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2011r.zip 2011-09-26 12:32:47 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 11 - Zestawienie przepływów pieniężnych i pożyczek - prognoza-dlugu-wersja-poprawiona-1-na-07-04-2011-zablokowana(2).xls 2011-09-26 12:40:12 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 12 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf 2011-09-30 09:53:51 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 13 - Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.pdf 2011-09-30 09:53:57 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. 14 – Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.doc 2011-09-30 10:25:12 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 16 - Sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2009.ZIP 2011-09-30 10:25:46 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 16 - Sprawozdania Rb-27S, Rb- 28S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2009.ZIP 2011-09-30 10:26:49 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 17 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu .pdf 2011-09-30 10:27:01 Śliwiński Dawid
załącznik Zał. nr 18 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu .pdf 2011-09-30 10:27:16 Śliwiński Dawid
załącznik odpowiedź - bank.doc 2011-09-30 10:27:50 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ nr 2.doc 2011-10-04 10:53:15 Śliwiński Dawid
załącznik Uchwała Składu Orzekającego Nr 552.2011.pdf 2011-10-05 08:51:58 Śliwiński Dawid
załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych - Gmina Łęknica.pdf 2011-10-05 14:44:57 Śliwiński Dawid
załącznik Odpowiedź nr 2 i zmiana SIWZ.pdf 2011-10-06 13:23:27 Śliwiński Dawid
załącznik Zmiana SIWZ nr 4.pdf 2011-10-11 13:17:11 Śliwiński Dawid
załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - udzielenie kredytu.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2011-10-18 14:49:08 Perczyński Marcin

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 06.10.2011 13:25 Dawid Śliwiński
2 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 05.10.2011 14:55 Dawid Śliwiński
3 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 05.10.2011 14:44 Dawid Śliwiński
4 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 05.10.2011 08:53 Dawid Śliwiński
5 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 05.10.2011 08:48 Dawid Śliwiński
6 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 10:32 Dawid Śliwiński
7 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 10:29 Dawid Śliwiński
8 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 10:07 Dawid Śliwiński
9 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 09:58 Dawid Śliwiński
10 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 09:57 Dawid Śliwiński
11 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 30.09.2011 09:49 Dawid Śliwiński
12 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 26.09.2011 12:40 Dawid Śliwiński
13 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 26.09.2011 12:39 Dawid Śliwiński
14 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 26.09.2011 12:37 Dawid Śliwiński
15 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 26.09.2011 12:02 Dawid Śliwiński
16 Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 26.09.2011 11:59 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI