2011-09-30 11:47:09

Projekt Poznajemy się przez sport
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013. Numer wniosku: 100070299


Projekt Poznajemy się przez sport

Partner wiodący: Gmina Łęknica

Partner projektu: Gemeindeverwaltung Krauschwitz

Całkowity koszt projektu: 144.699,73 euro

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 122.994,77 euro

Instytucjami realizującymi projekt będą Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 19, 68-208 Łęknica oraz po stronie niemieckiej Mittelschule "Geschwister Scholl", Geschwister-Scholl-Straße 100, 02957 Krauschwitz, które będą działać w imieniu partnerów projektu.

Obecnie trwa współpraca Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęknicy funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ze Szkołą z Krauschwitz na różnych płaszczyznach. Projekt zakłada intensyfikację współpracy w sferze sportowej.

W ramach projektu planuje się stworzenie systemu rozgrywek sportowych jako podstawy do współpracy pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec i warunku utrzymania i rozwijania kontaktów między uczniami i nauczycielami po obu stronach granicy.

Szkoły z Krauschwitz i z Łęknicy nie dysponują boiskiem wielofunkcyjnym. Obiekty sportowe w obu szkołach z uwagi na ilość godzin zajęć lekcyjnych służą przede wszystkim prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych zgodnie z zadaniami statutowymi szkół. Intensyfikacja współpracy, zwłaszcza w obszarze aktywności fizycznej, wymaga stworzenia bazy będącej miejscem rozgrywek i spotkań z udziałem uczniów z obu szkół. Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy.

Poza systemem rozgrywek, które odbywać się będą w Łęknicy na zbudowanym w ramach projektu boisku wielofunkcyjnym,  planuje się rozwijanie współpracy również poza projektem w ramach wspólnych dwustronnych projektów opartych na doświadczeniach zdobytych w ramach niniejszego projektu. Utworzone boisko otwarte będzie dla wszelkich projektów i działań opartych na współpracy polsko-niemieckiej.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie  turniejów piłki ręcznej, koszykówki oraz piłki nożnej dziewcząt i chłopców w wieku 14-16 lat z udziałem drużyn z obu krajów. Wspólne uprawianie sportu odbywać się będzie w ramach systemu 15 turniejów w kolejnych 3 latach (2011 - 2013) z udziałem od 4 do 6 drużyn ze szkół polskich i niemieckich.

Partner wiodący odpowiedzialny jest za koordynację turniejów ze szkołami polskimi biorącymi udział w zawodach, a partner projektu za  tą sferę po stronie niemieckiej. Partner wiodący zapewni organizację imprez (rozgrywek), obsługę techniczną (nagłośnienie itp.), organizację transportu, zapewnienie wyżywienia dla uczestników zawodów. Wspólny będzie zespół sędziowski złożony z nauczycieli szkół z Polski i Niemiec oraz prowadzenie i opieka nad drużynami. Partnerzy wspólnie koordynować będą przebieg turnieju.

Planuje się w każdym roku realizacji projektu:
  1. Wiosenny turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców - 3 drużyny chłopców, 3 drużyny dziewcząt (łącznie 72 zawodników); termin - II kwartał roku; 3 drużyny z Niemiec i 3 z Polski. Przewiduje się udział 20 (33%) kibiców z Niemiec i 40 (66%) kibiców z Polski.
  2. Turniej piłki koszykowej drużyn mieszanych - 4 drużyny po 9 zawodników; termin - II kwartał roku; 2 drużyny z Niemiec i 2 z Polski. Przewiduje się udział 20 (33%) kibiców z Niemiec i 40 (66%) kibiców z Polski.
  3. Turniej piłki nożnej chłopców (młodszych) - 5 drużyn po 10 zawodników; termin - II kwartał roku; 2 drużyny z Niemiec i 3 z Polski. Przewiduje się udział 30 (37,5%) kibiców z Niemiec i 50 (62,5%) kibiców z Polski.
  4. Jesienny turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców - 3 drużyny chłopców, 3 drużyny dziewcząt (łącznie 72 zawodników); termin - III kwartał roku, 3 drużyny z Niemiec i 3 z Polski.  Przewiduje się udział 20 (33%) kibiców z Niemiec i 40 (66%) kibiców z Polski.
  5. Turniej piłki nożnej chłopców (starszych) - 5 drużyn po 10 zawodników; termin - III kwartał roku; 2 drużyny z Niemiec i 3 z Polski. Przewiduje się udział 30 (37,5%) kibiców z Niemiec i 50 (62,5%) kibiców z Polski.
Poprzez projekt zostanie utworzona baza dla dalszej współpracy pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec oraz innymi biorącymi udział w turniejach. Boisko zapewni miejsce do wspólnego uprawiania sportu w dalszej perspektywie i realizacji dalszych projektów sportowych. Projekt zaowocuje powstaniem kontaktów pomiędzy nauczycielami i uczniami jak też pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego. Pozwoli również na wymianę interpersonalną pomiędzy uczniami oraz powstanie nowej jakości kontaktów w przyszłości.

Informacje o artykule

Autor: Marcin Perczyński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 30.09.2011 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2011 11:50
Liczba wyświetleń: 26370

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt Poznajemy się przez sport 30.09.2011 11:50 Dawid Śliwiński
2 Projekt Poznajemy się przez sport 30.09.2011 11:47 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI