2011-10-04 13:44:23

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 9.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XIVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:

 
Przedmiot konsultacji:


1)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje odbędą się w dniu 11.10.2010r. o godz. 12:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Opinie co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@umleknica.pl
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów, pok.104 UM Łęknica


Burmistrz Łęknicy

                                                                                                   Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 04.10.2011 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2011 13:44
Liczba wyświetleń: 33

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.pdf 2011-10-04 13:49:33 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 9.2011 04.10.2011 13:44 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI