2011-10-10 14:54:35

I N F O R M A C J A - "Becikowe"


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy informuje, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz potwierdzającego termin jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

Informacje o artykule

Autor: OPS Łęknica
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.10.2011 14:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25052

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI