2011-10-10 14:56:21

I N F O R M A C J A - dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne


Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w tutejszym ośrodku wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Informacje o artykule

Autor: Alina Andrus
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.10.2011 14:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25054

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI