2011-10-19 09:27:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 10.2011


Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica, projekt uchwały RM w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012r.

Ogłoszenie z dnia 18.10.2011r. o przeprowadzeniu konsultacji

Działając na podstawie §4 ust.1 pkt 1 uchwały Nr XIVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:

1. Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica,
  • projekt uchwały RM w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012r.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje odbędą się w dniu 21.10.2011r. o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

3. Forma konsultacji:

Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów.
Opinie co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w Referacie Finansowym UM na stanowisku ds. podatków i opłat lokalnych odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: j.cielinska@umleknica.pl

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, pok.205.

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 19.10.2011 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2011 09:31
Liczba wyświetleń: 31

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik stawki podatku od nieruchomości na 2012r...pdf 2011-10-19 09:32:15 Śliwiński Dawid
załącznik zwolnienia pod. od nieruch. 2012r..pdf 2011-10-19 09:32:43 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 10.2011 19.10.2011 09:27 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI