2011-12-07 11:59:39

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży

  Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Nazwa zadania publicznego

        Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy TEJA Łęknica

800 zł

  
 

Burmistrz Łęknicy

                                                                                                               /Jan Bieniasz/

Informacje o artykule

Autor: Anna Sztrajbel
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 07.12.2011 11:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI