2006-02-06 07:47:36

stacja paliw


stacja paliw ul. I Maja

Łęknica, dnia 06 lutego 2006r.

                        Burmistrz Łęknicy

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że toczy się postępowanie (z wyłożeniem raportu oddziaływania na środowisko) z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia – budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 106 przy ul. 1-go Maja w Łęknicy.

 

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, ul. Żurawska 1, pok. 206 w godz. Od 7:00 do 15: 00 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. od 06 lutego 2006r.

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych w dniu 06 lutego 2006r.

 

Burmistrz

 

Jan Bieniasz

Informacje o artykule

Autor: Wiesaw Fudali
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 06.02.2006 07:47
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2006 07:47
Liczba wyświetleń: 767

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI