2012-04-30 13:56:14

Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne - w związku z nie podpisaniem umowy na jedną z części zamówienia


Przetarg na usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość” - w związku nie podpisaniem umowy na jedną z części zamówienia więcej...

2012-04-17 07:26:02

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy naukowych


Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy naukowych więcej...

2012-04-13 11:18:19

Zaproszenie do złożenia oferty


Zaproszenie do złożenia oferty - Bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości na boisku oraz przygotowanie zaplecza dla zawodów. więcej...

2012-03-19 12:06:56

Przetarg na dzierżawę gruntu


Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Żurawskiej na czas oznaczony do 3 lat. Nr działki: 160/67 Nr KW 45547 więcej...

2012-03-14 14:39:49

Przetarg na usługi edukacyjne w Projekcie pod nazwą „Indywidualizacja drogą do sukcesu”


Oznaczenie CPV: 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego więcej...

2012-02-17 14:41:57

Przetarg - Usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą Nasze Gimnazjum - szansą na lepszą przyszłość


dot. zamówienia na usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą Nasze Gimnazjum - szansą na lepszą przyszłość więcej...

2012-02-14 12:55:11

Ogłoszenie o wyborze oferty


Przetarg na dostawę węgla brunatnego - Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2011-12-13 07:56:21

Przetarg - sprzedaż działki położonej przy ul. 1 Maja


Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny ograniczony( dla właścicieli działek przyległych) na sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. 1 Maja Nr działki: 53/11 Nr KW 48482 Powierzchnia nieruchomości: 821 m2 więcej...

2011-10-10 14:58:24

Przetarg - sprzedaż samochodu ciężarowego MZK


Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego specjalizowanego insenizacyjnego FSC Starachowice STAR 1142 więcej...

2011-09-26 11:59:45

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęknica w roku 2011 w kwocie 500.000 zł” więcej...

2011-09-13 14:31:00

Przetarg - Remont pomieszczeń siłowni w Łęknicy


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.14.11. więcej...

2011-09-13 13:48:53

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy więcej...

2011-09-12 11:39:05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku wielofunkcyjnego więcej...

2011-07-28 14:45:31

Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o wyborze oferty więcej...

2011-07-20 15:00:22

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...

2011-07-15 14:05:45

Przetarg - Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy - dodatkowe załączniki cd.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej...

2011-07-12 13:14:11

Przetarg - Remont budynku wielofunkcyjnego w Łęknicy


Numer ogłoszenia: 193782 - 2011, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane więcej...

2011-07-04 14:03:21

Przetarg - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów gminy Łęknica - dystrybucja i sprzedaż


Numer ogłoszenia: 182856 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy więcej...

2011-07-01 11:03:47

Przetarg na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18 - NR 2


Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2011r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 więcej...

2011-06-29 09:34:03

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej nr 3


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 167544 - 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane więcej...

2011-05-19 14:42:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni


Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwo stałe o mocy 600kW dla Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy Numer ogłoszenia: 121558 - 2011 więcej...

2011-05-16 13:47:19

Przetarg na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18


Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2011r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1 więcej...

2011-05-16 13:45:56

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 13/3


Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2011r. . o godz. 10 oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej nr 1 więcej...

2011-05-16 08:18:17

Przetarg nieograniczony - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego


Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęknicy na działce 381 / Numer ogłoszenia: 113628 - 2011 więcej...

2011-05-12 14:23:10

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej nr 2


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 111076 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane więcej...

2011-04-13 14:53:14

Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia


Łęknica: Remont ul. XX-lecia w Łęknicy Numer ogłoszenia: 76226 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane więcej...

2011-04-13 14:47:30

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w zakresie: Przebudowa ul. Wypoczynkowej, przebudowa ul. Szkolnej, remont ul. XX-Lecia w Łęknicy. więcej...

2011-04-13 13:41:04

Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej


Numer ogłoszenia: 75636 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 więcej...

2011-03-30 11:47:58

Przetarg przebudowa ulicy Wypoczynkowej w Łęknicy


Łęknica: Przebudowa ulicy Wypoczynkowej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 101281 - 2011 uwaga do ogłoszenia wprowadzono 2 zał. zawierające zmiany więcej...

2011-01-11 13:36:13

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego ogłoszone przez Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2010-09-16 11:03:18

Przetarg na sprzedaż sam. os. IVECO


Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki IVECO TURBO DAILY 49/10 więcej...

2010-09-03 11:40:13

Przetarg na remont drogi dojazdowej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont drogi dojazdowej na działkach 68/4, 68/3, 68/1 w Łęknicy” więcej...

2010-08-27 15:03:05

Przetarg ustny ograniczony II -nieruchomość ul.Polna nr 5/9


Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Polnej nr 5/9 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste na 99 lat części działki nr 132/3 o powierzchni 2282 m2 Nr KW 22994. więcej...

2010-08-02 14:44:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w ramach programu rządowego "RADOSNA SZKOŁA" NR ogłoszenia BZP: 234186-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 więcej...

2010-08-02 10:53:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy


Łęknica: Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy Numer ogłoszenia: 233066 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 więcej...

2010-07-26 14:14:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 341-2/10


„Powiększenie boiska do koszykówki poprzez ułożenie kostki betonowej na powierzchni 48 m2 oraz przygotowanie terenu o wymiarach 25 x 13 m pod boisko trawiaste do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m przy ul. Dworcowej” więcej...

2010-07-16 14:46:41

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 16 lipca 2010r. - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Polnej


Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Polnej więcej...

2010-06-01 13:43:12

Przetarg na sprzedaż nieruchomości leżącej przy ul. Wojska Polskiego 18 / Nr działki: 353 KW 25749


Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18./Nr działki: 353/ KW 25749. więcej...

2010-01-05 11:10:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ZD231-1/10


Zamówienie obejmuje „dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy” w ilości około 20 tysięcy litrów. więcej...

2009-07-29 13:44:41

Przetarg na nieruchomość zabudowaną przy ul. Wojska Polskiego 18 w Łęknicy


Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18. Nr działki: 353 KW 25749. więcej...

2009-06-05 07:54:07

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Nr działek: 377/5, 377/6, 377/7


Nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2009r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy przy ul. Żurawskiej 1. więcej...

2009-04-15 12:30:55

Zapytanie o cenę na wykonanie inwentaryzacji, kosztorysów i STWiORB na przebudowę budynku na działce nr 177/1 w Łęknicy


„Opracowanie inwentaryzacji, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. XX-lecia 7 na działce nr 177/1 w Łęknicy” więcej...

2009-01-08 08:18:00

Wynik przetargu na olej opałowy 2009r. ZEAO


Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Łęknicy więcej...

2008-12-24 08:13:10

Ogłoszenie ZK231.08 na 2009r.pdf


Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 19 i Kościuszki 1 w Łęknicy w ilości około 30 tysięcy litrów. więcej...

2008-12-22 08:03:31

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr działki 294_12. KW 20143


I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki na czas nieokreślony położonej przy ul. Wojska Polskiego w Łęknicy nr działki 294/12. KW 20143 więcej...

2008-10-29 12:02:48

Przetarg na sprzedaż nieruch. nr działek 73-5, 73-6


Burmistrz Łęknicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Hutniczej i XX-lecia. Nr działek : 73/5 , 73/6 Nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - usługową więcej...

2008-10-17 11:58:56

II przetarg ustny Nr działek 2943, 2944. Kw 20143


Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego (teren byłej Huty Szkła). Nr działek 294/3, 294/4. Kw 20143. więcej...

2008-10-15 12:24:42

Przetarg na najem budynku po byłej strażnicy


przetarg na najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Łęknicy przy ul. XX-lecia 7 (budynek byłej strażnicy) więcej...

2008-09-03 14:08:17

Przetarg - teren byłej Huty


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - teren byłej Huty więcej...

2008-07-14 10:33:40

Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła


Burmistrz Miasta Łęknica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego (teren byłej Huty Szkła) więcej...

2008-07-14 10:32:43

Przetarg ustny nieogr. na działkę nr 330-4


Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wolności nr działki 330/4 więcej...

2008-05-27 11:19:42

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej


na częściowe uzbrojenie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Łęknicy więcej...

2008-05-27 10:57:34

Przetarg na opracowanie dokumentacji


dot. przebudowy ulicy - łącznika ulicy Leśnej z ulicą T. Kościuszki w Łęknicy więcej...

2008-05-14 14:38:44

Przetarg ustny ograniczony


dot. sprzedaży działki niezabudowanej położonej przy ul. XX-lecia w Łęknicy oznaczonej w/g ewidencji gruntów numerem 171/15. więcej...

2007-11-16 14:07:36

przetarg nieograniczony


więcej...

2007-09-20 09:07:34

przetarg ustny


więcej...

2007-02-12 10:45:37

przetarg nieograniczony


przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej więcej...

2007-02-12 10:43:16

przetarg nieograniczony


przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych więcej...

2007-01-24 14:52:00

Ogłoszenie o przetargu


więcej...

2007-01-05 14:11:17

Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu


(po szalecie miejskim) więcej...

2007-01-04 08:37:01

Unieważnienie przetargu na dostawę materiałów


na przebudowę Strażnicy Straży Granicznej więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI