2011-09-13 14:20:55

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego nr 18


Burmistrz Łęknicy ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Łęknicy oznaczonej numerem działki 353 o powierzchni 854 m2 posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr 25749 więcej...

2010-10-19 09:33:56

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania


...Burmistrz Łęknicy zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej – stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 143/15 położonej przy ul. 1 Maja w Łęknicy więcej...

2010-09-24 12:42:11

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 lipca 2010 r. złożonego przez Gminę Miejską Łęknica, ul. Żurawska 1, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dla Profil Bis Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23 65-463 Zielona Góra,Burmistrz Łęknicy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ul. Wypoczynkowej w Łęknicy obejmującej działki 343/3, 343/8, 295 więcej...

2010-09-24 12:41:20

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


zawiadamiam że na wniosek Pana Mateusza Mokwińskiego, 65-823 Zielona Góra, ul. Browarna 1 z dnia 28 lipca 2010 r. działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Lipinki, Burmistrz Łęknicy umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie ścieżki przyrodniczo – geologicznej w parku krajobrazowym w Łęknicy „Kopalnia Babina” – Geościeżki więcej...

2010-09-22 10:28:26

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 lipca 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wszczął postępowanie więcej...

2008-10-29 10:09:40

KONKURS NA LOKALNY PRODUKT


Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” zaprasza do udziału w Konkursie  na lokalny produkt więcej...

2008-08-09 08:29:41

Obwieszczenie


w sprawie zmiany decyzji nr 3/07 z dnia 1 października 2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 więcej...

2007-11-30 09:43:19

ogłoszenie


więcej...

2007-02-14 12:38:38

Ogłoszenie o przetargu


dostawa mięsa i artykułów mięsnych więcej...

2007-01-24 14:43:32

Ogłoszenie o przetargu


więcej...

2007-01-17 12:34:05

Ogłoszenie o przetargu


więcej...

2006-02-06 07:47:36

stacja paliw


stacja paliw ul. I Maja więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI