2009-05-18 12:10:46

Wykaz osób, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2008 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2008 rok więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI