2006-05-31 13:36:16

Wydatki na działalność publiczną


Zgodnie  z art.14 ust.2 z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych

podaje się następujące informacje:

1. Wykonanie dochodów za 2005 rok - 10.445.167 zł

    Wykonanie wydatków za 2005 rok -  9.536.223 zł

     Nadwyżka budżetowa za 2005 rok - 908.944 zł   

     Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2.263.345 zł

     Ogółem nadwyżka budżetowa na 31.12.2005r. - 3.172.289 zł 

2. Kwota zobowiązań wymagalnych

Gminy za 2005 rok - 115.215 zł

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 31.05.2006 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2006 14:44
Liczba wyświetleń: 1405

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wydatki na działalność publiczną 16.08.2006 14:39 Zieliński
2 Wydatki na działalność publiczną 31.05.2006 13:36 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI