2012-02-21 14:17:50

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2011 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 21.02.2012 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2012 14:18
Liczba wyświetleń: 104

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja za IV kw 2011 .doc 2012-02-21 14:18:22 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2011 roku 21.02.2012 14:18 Dawid Śliwiński
2 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2011r. 21.02.2012 14:17 Dawid Śliwiński

2012-02-21 14:16:50

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2011 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 21.02.2012 14:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 101

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-08-01 13:50:10

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2011 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.08.2011 13:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 264

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja za II kw 2011 .doc 2011-08-01 13:50:19 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-05-16 13:38:51

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2011 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 16.05.2011 13:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 284

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2011 rok.doc 2011-05-16 13:38:57 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-05-16 13:37:22

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2010 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 16.05.2011 13:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 284

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2010 rok.doc 2011-05-16 13:37:28 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-05-16 13:35:44

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2010 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 16.05.2011 13:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 296

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2010 roku.doc 2011-05-16 13:36:37 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-10 14:05:22

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2010 roku


Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.08.2010 14:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 510

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z wykonania budżetu II kwartał 2010r.pdf 2010-08-10 14:05:41 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-09-28 13:26:27

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2009 roku


Sprawozdanie oraz załączniki do niego znajdują się w Zarządzenie NR 259-2009 Burmistrza Łęknicy
- poniższy artykuł zawiera tylko załącznik sprawozdania opisowego

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.09.2009 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2009 13:28
Liczba wyświetleń: 841

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Sprawozdzanie opisowe za I pól 2009.pdf 2009-09-28 13:28:57 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2009 roku 28.09.2009 13:26 Dawid Śliwiński

2009-09-28 12:59:13

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok


Sprawozdanie oraz załączniki do niego znajdują się w UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009

- poniższy artykuł zawiera tylko załącznik sprawozdania opisowego

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.09.2009 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2009 13:06
Liczba wyświetleń: 839

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Sprawozdzanie opisowe za 2008.pdf 2009-09-28 13:05:45 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok 28.09.2009 13:05 Dawid Śliwiński
2 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica z 2008 roku 28.09.2009 13:04 Dawid Śliwiński
3 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica z 2008 roku 28.09.2009 12:59 Dawid Śliwiński

2008-09-10 15:06:26

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2008 roku


Informacja z wykonania

budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2008 roku

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku.

 

1. Wykonane dochody

2. Wykonane wydatki

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

3. Nadwyżka budżetowa

4. Spłata kredytu bankowego

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:

- kredyt bankowy

5. Zobowiązania wymagalne

6.Należnościwymagalne

 

5.067.347,03 zł

4.579.611,78 zł

 

4.579.611,78 zł

0,00 zł

487.735,00 zł

487.000,00

 

509.000,00 zł

0,00 zł

873.044,17 zł

 

Łęknica 30.07.2008 rok

 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 10.09.2008 15:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1383

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2008-05-28 13:49:32

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok


Informacja z wykonania
budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 grudzień 2007 roku.

1. Wykonane dochody                                   13.907.894,59 zł
2. Wykonane wydatki                                    16.701.939,93 zł
w tym:
- wydatki bieżące -                                          9.093.738,50 zł
- wydatki majątkowe -                                     7.608.201,34 zł
3. Deficyt budżetowy                                      2.794.045, 34 zł
4. Nadwyżka z lat ubiegłych                            1.882.142,37 zł
5. Niedobór budżetowy                                       911.902,97 zł
6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:
- kredyt bankowy -                                             996.000,00 zł
7. Zobowiązania wymagalne -                             71.667,70 zł
6. Należności wymagalne -                                658.334,36 zł

Łęknica dnia 30.04.2008


Informacja z wykonania
budżetu  Gminy  Łęknica za III kwartał 2007 roku

              Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica
wg stanu na dzień 31 marca 2007 roku. 


1. Wykonane dochody ogółem:                    7.600.237,37 zł
2. Wykonane wydatki ogółem:                   13.730.011,93 zł
    w tym:
               wydatki bieżące                                6.411.014,09 zł
               wydatki majątkowe                           7.318997,84 zł

3. Deficyt                                                         6.129.774,56 zł

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
    kredytów na prefinansowanie                   3.392.055,67 zł

5. Kredyt bankowy                                            996.000 00 zł

5. Nadwyżka z lat ubiegłych                          1.882.142,37 zł

6. Zobowiązania wymagalne                              70.297,94 zł

7. Należności wymagalne                                  807.499,42 złŁęknica dnia 30 10.2007Informacja o wykonaniu
budżetu  Gminy  Łęknica za I kwartał 2007 roku


              Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. 


1. Wykonane dochody ogółem:                     2.650.428,17 zł
2. Wykonane wydatki ogółem:                      5.600.879,69 zł
    w tym:
               wydatki bieżące                                 2.331.260,61 zł
               wydatki majątkowe                           3.269.619,08 zł

3. Deficyt                                                         2.950.451,52 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych                          1.882.142,37 zł

5. Pożyczka  z BGK na prefinansowanie     1.419.019,08 zł.

5. Zobowiązania wymagalne                              69.424,49 zł

6. Należności wymagalne                                  837.788,01 złŁęknica dnia
Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 28.05.2008 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2008 13:52
Liczba wyświetleń: 1385

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2007 rok 28.05.2008 13:49 Dawid Śliwiński

2008-04-29 10:46:17

I kwartał roku 2008


Informacja z wykonania

budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2008 roku

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 marca 2008 roku.

 1. Wykonane dochody                                        2.631.985,31 zł

2. Wykonane wydatki                                         2.423.081,11 zł

w tym:

- wydatki bieżące -                                               2.423.081,11 zł

- wydatki majątkowe -                                                -------

3. Nadwyżka budżetowa                                        208.904,20 zł

4. Spłata kredytu bankowego                                208.000,00 zł

4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych  kredytów:

- kredyt bankowy -                                                788.000,00 zł

5. Zobowiązania wymagalne -                               71.667,70 zł

6. Należności wymagalne -                                   850.239,91 zł

 

Łęknica dnia 30.04.2008


 

Informacje o artykule

Autor: Izabela Roszkowska
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 29.04.2008 10:46
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2008 10:54
Liczba wyświetleń: 1437

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008.pdf Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008 2008-04-29 10:50:57 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008 29.04.2008 10:52 Dawid Śliwiński
2 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica na I kwartał roku 2008 29.04.2008 10:50 Dawid Śliwiński
3 Informacja z wykonania budżetu na I kwartał roku 2008 29.04.2008 10:46 Dawid Śliwiński

2007-05-24 11:50:56

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2006 rok


                                      

                                                      

Informacja z wykonania

budżetu Gminu Łęknica za 2006 rok.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.  

 

1. Wykonane dochody ogółem:        10.471.140,45 zł

2. Wykonane wydatki ogółem:         11.761.287,44 zł

            w tym:

                        wydatki bieżące           8.505.350,45 zł

                        wydatki majątkowe      3.255.936,99 zł

3. Deficyt                                           1.290.146,99 zł

4. Nadwyżka z ubiegłych lat 3.172.289,36 zł

5. Zobowiązania wymagalne      69.424,49 zł

6. Należności wymagalne                    811.363,06 zł

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2006 rok

 

Lp.      Imię i nazwisko                                  Kwota w zł                  Przyczyna umorzenia

1.         Linowiecka Elżbieta - rozłożenie zaległości na raty

2.         Goszcz Wioletta                                              589,34             Ważny interes podatnika

3.         Trąbińska Helena - rozłożenie zaległości na raty

4.         Burska Halina - rozłożenie zaległości na raty

5.         Wiśniewski Janusz - rozłożenie zaległości na raty

6.         Górski Andrzej - rozłożenie zaległości na raty

7.         Duplik Czesław - rozłożenie zaległości na raty

8.         Śliwkiewicz Adam - rozłożenie zaległości na raty

9.         Pałys Zofia - przesunięcie terminu zapłaty

10.       Rzepecki Robert                                             528,28             Ważny interes podatnika

11.       Bartnik Lucyna                                    706,70             Ważny interes podatnika

12.       Adamowicz Bożena - rozłożenie zaległości na raty

13.       Chudy Jarosław - rozłożenie zaległości na raty

14.       Hoj-Jankowska Dorota - rozłożenie zaległości na raty

15.       Malcharek Józefa - rozłożenie zaległości na raty

16.       Łoś Kazimierz - rozłożenie zaległości na raty

17.       Barańska Maria - rozłożenie zadłużenia na raty

18.       Popowski Czesław - rozłożenie zaległości na raty

19.       Flisak Krzysztof - przesunięcie terminu zapłaty

20.       Ostrowski Zbigniew - rozłożenie zaległości na raty

21.       Bartnik Lucyna - rozłożenie zaległości na raty

22.       Wilhelm Nocek - rozłożenie zaległości na raty

23.       Muszka Danuta - rozłożenie zaległości na raty

24.       Pałys Zofia - przesunięcie terminu zapłaty

25.       Muszka Danuta - rozłożenie zaległości na raty

26.       Rzepecki Robert                                             528,28             Ważny interes podatnika

27.       Ryś Janina                                                       2869,44           Ważny interes podatnika

28.       Ryś Janina                                                       965,87             Ważny interes podatnika

29.       Ostrowski Zbigniew - rozłożenie zaległości na raty                  

30.       Dagmara Klimowicz                                        590,90             Ważny interes podatnika

31.       Lubuskie Zakłady Materiałów

Ogniotrwałych i Budowlanych              193.312,52      zaległość nie została            

zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym

32.       Bożena Gondela - rozłożenie na raty zaległości

33.       Janusz Chmiel – zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy Nr XXXII/163/2005

z dnia 14.12.2005r.

34.       Adriano SJ - zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy Nr XXXII/163/2005

                                               z dnia 14.12.2005r.

35.       Ryszard Mazurkiewicz - zwolnienie na podstawie Uchwały Łęknicy

Nr XXXII/163/2005 z dnia 14.12.2005r.

36.       Bożena Gondela - rozłożenie na raty

37.       Katarzyna Magierka - rozłożenie na raty

38.       Ewa Rzączyńska - rozłożenie na raty

39.       Monika Rzączyńska - rozłożenie na raty

40.       Jan Andrzejewski – odroczenie

41.       Władysław Zaryczny - odroczenie

Informacje o artykule

Autor: Marzena Brzezińska
Zredagował(a): Zieliński
Data powstania: 24.05.2007 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2007 12:29
Liczba wyświetleń: 1653

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2006 rok 24.05.2007 11:54 Zieliński
2 Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 24.05.2007 11:53 Zieliński
3 Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 24.05.2007 11:50 Zieliński
 
 
MENU
   
 
LINKI