2008-07-01 13:27:29

Skrzynka podawcza


Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, musicie Państwo założyć konto użytkownika w serwisie: http://epuap.gov.pl
i posługiwać się nim za każdym razem, gdy chcecie złożyć wniosek drogą elektroniczną.

 
 
Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP


Ponadto zapraszamy do skorzystania z działu pomocy na serwisie EPUAP zawierającego instrukcję zakładania konta użytkownika, posługiwanie się certyfikatem, korzystanie z profilu zaufanego oraz pozostałe pomocne informacje dla obywatela.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00) do sekretariatu Urzędu mieszczącego się na 1 piętrze w pokoju nr 103, na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. odpowiedź drogą elektroniczną można uzyskać tylko, gdy wniosek zostanie podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. W przypadku braku podpisu elektronicznego formularz skrzynki podawczej nie przyjmie Państwa wniosku

 3. We wniosku należy zaznaczyć za pomocą jakiego centrum wystawiania certyfikatu podpisu elektronicznego został oznaczony dokument

 4. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
    5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
        automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o artykule

Autor: Dawid Śliwiński
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 01.07.2008 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2012 13:32
Liczba wyświetleń: 1084

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skrzynka podawcza 10.01.2012 13:27 Dawid Śliwiński
2 Skrzynka podawcza 10.01.2012 13:24 Dawid Śliwiński
3 wersja archiwalna 01.07.2008 13:39 Dawid Śliwiński
4 wersja archiwalna 01.07.2008 13:27 Dawid Śliwiński
 
 
MENU
   
 
LINKI