2008-06-23 09:11:44

Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych


do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. więcej...

2008-06-23 09:11:23

Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy


(poza Targowiskiem Miejskim) stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub na rzecz ich następców prawnych. więcej...

2008-06-23 09:10:21

Numeracja nieruchomości


więcej...

2008-06-23 09:10:08

Podział nieruchomości


więcej...

2005-10-04 10:47:08

Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych


do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. więcej...

2005-10-04 10:46:18

Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy


(poza Targowiskiem Miejskim) stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub na rzecz ich następców prawnych. więcej...

2005-10-04 10:42:01

Podział nieruchomości.


więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI