2008-01-31 12:55:50

Uchwała NR XIV/71/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


Budżet Gminy Łęknica na 2008 rok więcej...

2008-01-31 12:50:24

UCHWAŁA NR XIV/70/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łęknicy oraz Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy. więcej...

2008-01-31 12:37:33

Uchwała Nr XIV/69/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. więcej...

2008-01-31 11:53:54

Uchwała Nr XIV/68/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


w sprawie zmian w składzie liczbowym i osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy społecznej oraz Porządku Publicznego. więcej...

2008-01-02 12:20:20

Uchwała Nr XIII/67/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 12:19:36

Uchwała Nr XIII/66/2007 RM z dnia 20.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 12:15:47

Uchwała Nr XIII/65/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie powiadomienia o obowiązku ponownego przedłożenia Radzie Miejskiej w Łęknicy oświadczenia lustracyjnego. więcej...

2008-01-02 10:51:20

Uchwała Nr XIII/64/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw... więcej...

2008-01-02 10:50:15

Uchwała Nr XIII/63/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII|52|2007 z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 10:04:23

Uchwała Nr XIII/62/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 10:02:34

Uchwała Nr XIII/61/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 09:59:51

Uchwała Nr XIII/60/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2008-01-02 09:57:27

Uchwała Nr XIII/59/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie opłaty od posiadania psów. więcej...

2008-01-02 09:52:16

Uchwała Nr XIII/58/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2008 r. więcej...

2008-01-02 09:49:12

Uchwała Nr XIII/57/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2008 r. więcej...

2008-01-02 09:46:02

Uchwała Nr XIII/56/2007 RM z dnia 05.12.2007 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica. więcej...

2008-01-02 09:39:30

Uchwała Nr XII/55/2007 RM z dnia 07.11.2007 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. więcej...

2008-01-02 09:38:00

Uchwała Nr XII/54/2007 RM z dnia 07.11.2007 r.


w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. więcej...

2008-01-02 09:34:15

Uchwała Nr XII/53/2007 RM z dnia 07.11.2007 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki Skarbu Państwa. więcej...

2008-01-02 09:23:26

Uchwała Nr XII/52/2007 RM z dnia 07.11.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2007-10-31 13:04:44

Uchwała Nr XI/51/2007 RM z dnia 26.09.2007 r.


w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju lokalnego Łęknicy więcej...

2007-10-31 13:03:29

Uchwała Nr XI/50/2007 RM z dnia 26.09.2007 r.


w sprawie zmian w składzie Osobowym Komisji Rewizyjnej więcej...

2007-10-31 12:57:09

Uchwała Nr XI/49/2007 RM z dnia 26.09.2007 r.


w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego z Żarach więcej...

2007-10-31 12:54:09

Uchwała Nr X/48/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie nawiązania stosunku pracy. więcej...

2007-10-31 12:53:36

Uchwała Nr X/47/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie zmian Uchwały nr VIII|36|2007 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 r. więcej...

2007-10-31 12:41:58

Uchwała Nr X/46/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników więcej...

2007-10-31 12:38:58

Uchwała Nr X/45/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2007-10-31 12:35:53

Uchwała Nr X/44/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-10-31 12:34:43

Uchwała Nr X/43/2007 RM z dnia 17.08.2007 r.


w sprawie dokonania zmian w uchwale nr VIII|33|2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie. więcej...

2007-06-28 14:06:10

Uchwała Nr IX/42/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-06-28 14:05:28

Uchwała Nr IX/41/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr VIII/33/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-06-28 14:03:53

Uchwała Nr IX/40/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2007-06-18 09:56:12

Uchwała Nr VIII/39/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Łęknicy więcej...

2007-06-18 09:55:22

Uchwała Nr VIII/38/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów więcej...

2007-06-18 09:54:38

Uchwała Nr VIII/37/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli więcej...

2007-06-18 09:53:45

Uchwała Nr VIII/36/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2007 rok więcej...

2007-06-18 09:51:32

Uchwała Nr VIII/35/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2007-06-18 09:43:30

Uchwała Nr VIII/34/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2006 rok więcej...

2007-06-18 09:42:03

Uchwała Nr VIII/33/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-06-18 09:41:08

Uchwała Nr VIII/32/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-05-07 10:15:41

Uchwała Nr VII/30/2007 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2007r.


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy więcej...

2007-05-07 10:14:43

Uchwała Nr VII/29/2007 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2007r.


w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęknicy więcej...

2007-05-07 10:13:44

Uchwała Nr VII/28/2007 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2007r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2007-03-30 08:39:53

Uchwała Nr VI/27/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego więcej...

2007-03-30 08:39:06

Uchwała Nr VI/26/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa więcej...

2007-03-30 08:38:18

Uchwała Nr VI/25/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 - 2012 więcej...

2007-03-30 08:37:17

Uchwała Nr VI/24/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 04 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych więcej...

2007-03-09 13:37:47

Uchwała Nr V/23/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza więcej...

2007-03-09 13:37:13

Uchwała Nr V/22/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej...

2007-03-09 13:35:58

Uchwała Nr V/21/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-03-09 13:35:24

Uchwała Nr V/20/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie umowy pn. "Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki" więcej...

2007-03-09 13:33:44

Uchwała Nr V/19/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego więcej...

2007-03-09 13:32:24

Uchwała Nr V/18/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dla Gminy Łęknica więcej...

2007-03-09 13:31:30

Uchwała Nr V/17/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2007-03-09 13:30:30

Uchwała Nr V/16/2007 RM w Łęknicy z dnia 15 lutego 2007r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2007 rok więcej...

2007-03-09 13:28:54

Uchwała Nr IV/15/2007 RM w Łęknicy z dnia 10 stycznia 2007r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2007 roku więcej...

2007-03-09 13:25:52

Uchwała Nr IV/14/2007 RM w Łęknicy z dnia 10 stycznia 2007r.


uchwała budżetowa na 2007 rok Gminy Łęknica więcej...

2007-03-09 13:24:59

Uchwała Nr IV/13/2007 RM w Łęknicy z dnia 10 stycznia 2007r.


w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej więcej...

2007-03-09 13:23:57

Uchwała Nr IV/12/2007 RM w Łęknicy z dnia 10 stycznia 2007r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2007 rok więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI