2007-03-09 13:22:07

Uchwała Nr III/11/2006 RM w Łęknicy z dnia 21 grudnia 2006r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Łęknicy więcej...

2007-03-09 12:52:58

Uchwała Nr III/10/2006 RM w Łęknicy z dnia 21 grudnia 2006r.


w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Łęknicy więcej...

2007-03-09 12:51:54

Uchwała Nr III/9/2006 RM w Łęknicy z dnia 21 grudnia 2006r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęknicy więcej...

2007-03-09 12:50:56

Uchwała Nr III/8/2006 RM w Łęknicy z dnia 21 grudnia 2006r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2007-03-09 12:50:10

Uchwała Nr III/7/2006 RM w Łęknicy z dnia 21 grudnia 2006r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-12-22 09:25:55

Uchwała Nr II/6/2006 RM w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r.


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2007 rok więcej...

2006-12-22 09:24:41

Uchwała Nr II/5/2006 RM w Łęknicy z dnia 06 grudnia 2006r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok więcej...

2006-12-22 09:23:00

Uchwała Nr I/4/2006 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2006r.


w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących komisji więcej...

2006-12-22 09:20:50

Uchwała Nr I/3/2006 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2006r.


w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2006-12-22 09:19:01

Uchwała Nr I/2/2006 RM w Łęknicy z dnia 27 listopada 2006r.


W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej więcej...

2006-12-22 09:15:55

Uchwała Nr I/1/2006 RM w łęknicy z dnia 27 listopada 2006r.


W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej więcej...

2006-11-08 12:23:36

Uchwała Nr XLI/199/2006 RM w Łęknicy z dnia 24 października 2006r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-09-12 13:14:24

Uchwała Nr XL/198/2006 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2006r.


w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy pn. "Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki" więcej...

2006-09-12 13:12:09

Uchwała Nr XL/197/2006 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2006r.


w sprawie porozumienia o współpracy z Miastami Gubin, Lubsko, Gminą Brody oraz Miastami Guben, Forst, Neuzelle w celu inicjowania , planowania i wykonania projektu „Europejskiego Regionu Ogrodniczo – Kulturalnego Odra – Nysa – Bóbr ( ONB )” więcej...

2006-09-12 13:09:33

Uchwała Nr XL/196/2006 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2006r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-09-12 13:06:04

Uchwała Nr XL/195/2006 RM w Łęknicy z dnia 05 września 2006r.


w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury więcej...

2006-09-12 13:03:52

Uchwała Nr XXXIX/194/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica więcej...

2006-09-12 13:03:26

Uchwała Nr XXXIX/193/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęknicy więcej...

2006-09-12 13:01:51

Uchwała Nr XXXIX/192/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2006-09-12 12:58:10

Uchwała Nr XXXIX/191/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


W całości uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową więcej...

2006-09-12 12:53:11

Uchwała Nr XXXIX/190/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęknica na 2006r więcej...

2006-09-12 12:47:13

Uchwała Nr XXXIX/189/2006 RM w Łęknicy z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXX/184/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-05-02 10:04:33

Uchwała Nr XXXVIII/188/2006 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2006-05-02 10:03:45

Uchwała Nr XXXVIII/187/2006 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006r.


w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2006-04-27 14:54:44

Uchwała Nr XXXVIII/186/2006 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006r.


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy " Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. Tadeusza Kościuszki" więcej...

2006-04-27 14:53:05

Uchwała Nr XXXVIII/185/2006 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-04-27 14:52:29

Uchwała Nr XXXVIII/184/2006 RM w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2006r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-04-27 14:51:36

Uchwała Nr XXXVII/183/2006 RM w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2006-04-27 14:50:17

Uchwała Nr XXXVII/182/2006 RM w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych więcej...

2006-04-27 14:29:40

Uchwała Nr XXXVII/181/2006 RM w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 49/8 na czas określony więcej...

2006-04-27 14:28:14

Uchwała Nr XXXVII/180/2006 RM w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków więcej...

2006-04-27 14:26:49

Uchwała Nr XXXVII/179/2006 RM w Łęknicyz dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica więcej...

2006-04-27 14:24:11

Uchwała Nr XXXVII/178/2006RM w Łęknicy z dnia 11 kwietnia 2006r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2006-04-03 08:19:05

Uchwała Nr XXXV/177/2006 RM w Łęknicy z dnia 09 marca 2006r.


w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Mostu Angielskiego przez Nysę Łużycką w Parku Mużakowskim więcej...

2006-04-03 08:18:01

Uchwała Nr XXXV/176/2006 RM w Łęknicy z dnia 09 marca 2006r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa więcej...

2006-04-03 08:17:04

Uchwała Nr XXXV/175/2006 RM w Łęknicy z dnia 09 marca 2006r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działek Skarbu Państwa więcej...

2006-04-03 08:15:48

Uchwała Nr XXXV/174/2006 RM w Łęknicy z dnia 09 marca 2006r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów działką Nr 296 położonej w Łęknicy przy ulicy Wojska Polskiego 2 więcej...

2006-04-03 08:13:37

Uchwała Nr XXXIV/173/2006 RM w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica ze związku Gmin Ziemi Łużyckiej więcej...

2006-04-03 08:12:39

Uchwała Nr XXXIV/172/2006 RM w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie wystąpienia Gminy Łęknica z Euroregionu Nysa więcej...

2006-04-03 08:11:34

Uchwała Nr XXXIV/171/2006 RM w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok oraz przedłożenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2006 rok więcej...

2006-04-03 08:09:40

Uchwała Nr XXXIV/170/2006 RM w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2006r więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI