2005-08-08 12:58:27

Uchwała Nr I/1/2002 RM w Łęknicy z dnia 14 listopada 2002r.


w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2005-08-08 12:57:56

Uchwała Nr I/2/2002 RM w Łęknicy z dnia 14 listopada 2002r.


w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2005-08-08 12:57:25

Uchwała Nr II/3/2002 RM w Łęknicy z dnia 29 listopada 2002r.


w sprawie stwierdzenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2005-08-08 12:56:49

Uchwała Nr II/4/2002 RM w Łęknicy z dnia 29 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego komisji stałych Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz w sprawie wyboru przewodniczących komisji więcej...

2005-08-08 12:56:14

Uchwała Nr II/5/2002 RM w Łęknicy z dnia 29 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych więcej...

2005-08-08 12:55:38

Uchwała Nr II/6/2002 RM w Łęknicy z dnia 29 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza więcej...

2005-08-08 12:55:02

Uchwała Nr II/7/2002 RM w Łęknicy z dnia 29 listopada 2002r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta więcej...

2005-08-08 12:54:25

Uchwała Nr III/8/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 12:53:46

Uchwała Nr III/9/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 12:53:10

Uchwała Nr III/10/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica więcej...

2005-08-08 12:52:32

Uchwała Nr III/11/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2003r. więcej...

2005-08-08 12:51:55

Uchwała Nr III/12/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2005-08-08 12:50:37

Uchwała Nr III/13/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2005-08-08 12:49:48

Uchwała Nr IV/14/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie budżetu Gminy na 2003r. więcej...

2005-08-08 12:48:22

Uchwała Nr IV/15/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Łęknicy więcej...

2005-08-08 12:46:43

Uchwała NR IV/16/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr XXIII/111/2000 RM w Łęknicy z dnia 28 sierpnia 2000r. dot. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI