2009-03-04 11:17:23

ZARZĄDZENIE NR 203-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 04 grudnia 2008r.


w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów więcej...

2009-03-04 10:37:16

ZARZĄDZENIE NR 198-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 listopada 2008r.


w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...

2008-12-24 10:00:38

ZARZĄDZENIE NR 205-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy więcej...

2008-11-26 11:04:20

ZARZĄDZENIE NR 200-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim w Łęknicy wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz parkingi w 2009 roku więcej...

2008-11-07 14:48:42

ZARZĄDZENIE NR 197-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Grażyny Pawlak więcej...

2008-11-07 14:48:00

ZARZĄDZENIE NR 196-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Kamila Wójcik więcej...

2008-11-07 14:46:50

ZARZĄDZENIE NR 195-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Doroty Szymczyk więcej...

2008-11-07 14:46:13

ZARZĄDZENIE NR 194-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Przemysława Iwuć więcej...

2008-11-07 14:45:33

ZARZĄDZENIE NR 193-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Małgorzaty Kamińskiej więcej...

2008-11-07 14:44:33

ZARZĄDZENIE NR 192-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Jakuba Kamińskiego więcej...

2008-11-07 14:43:48

ZARZĄDZENIE NR 191-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 6 Im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Pani Anecie Świderskiej więcej...

2008-11-07 14:42:51

ZARZĄDZENIE NR 190-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Natalii Krukowskiej więcej...

2008-11-07 14:41:51

ZARZĄDZENIE NR 189-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pana Michała Krukowskiego więcej...

2008-11-07 14:41:01

ZARZĄDZENIE NR 188-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy II Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Pani Magdalenie Puzewicz więcej...

2008-11-07 14:39:50

ZARZĄDZENIE NR 187-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Pana Grzegorza Filik więcej...

2008-11-07 14:38:52

ZARZĄDZENIE NR 186-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa Pani Sylwii Danielskiej więcej...

2008-11-07 14:36:32

ZARZĄDZENIE NR 185-2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 listopada 2008r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Katarzyny Kusiak więcej...

2008-10-03 11:05:59

Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 września 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-10-03 11:04:08

Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 września 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-10-03 11:02:38

Zarządzenie Nr 177/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 września 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-10-03 11:01:08

Zarządzenie Nr 176/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 września 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-10-03 10:28:25

Zarządzenie Nr 175/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 września 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2008-09-05 15:03:19

Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 września 2008r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-09-05 15:02:27

Zarządzenie Nr 173/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 września 2008r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-09-05 15:00:46

Zarządzenie Nr 172/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 września 2008r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-09-05 14:56:23

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 września 2008r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2008-06-26 11:07:00

Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 czerwca 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu więcej...

2008-06-26 11:03:50

Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 czerwca 2008r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste więcej...

2008-05-28 14:21:43

Zarządzenie nr 161/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2008-05-28 14:14:59

Zarządzenie nr 160/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2008-05-28 14:14:18

Zarządzenie nr 159/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-05-28 14:13:24

Zarządzenie nr 158/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-05-28 14:11:15

Zarządzenie nr 157/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-05-28 14:08:27

Zarządzenie nr 156/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2008-05-28 14:04:28

Zarządzenie nr 155/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2008-05-28 14:03:33

Zarządzenie nr 154/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 maja 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2008/2009 więcej...

2008-05-28 13:59:49

Zarządzenie nr 153/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 maja 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2008/2009 więcej...

2008-05-27 12:16:06

Zarządzenie nr 152/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 maja 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w Łęknicy na rok szkolny 2008/2009 więcej...

2008-05-21 14:37:47

Zarządzenie nr 150/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 kwietnia 2008 r.


w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Łęknicy do uczestnictwa w rozgraniczaniu nieruchomości Gminy Łęknica oraz do podpisywania protokołu granicznego więcej...

2008-05-20 15:01:51

Zarządzenie nr 148/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Jakuba Kamińskiego więcej...

2008-05-20 15:01:12

Zarządzenie nr 147/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Opolskiego Pani Agnieszki Malara więcej...

2008-05-20 15:00:30

Zarządzenie nr 146/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Katarzyny Kusiak więcej...

2008-05-20 14:59:45

Zarządzenie nr 145/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Reginy Romańczuk więcej...

2008-05-20 14:59:08

Zarządzenie nr 144/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Paprockiej więcej...

2008-05-20 14:58:12

Zarządzenie nr 143/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Małgorzaty Kamińskiej więcej...

2008-05-20 14:56:07

Zarządzenie nr 142/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Pani Urszuli Lewickiej więcej...

2008-05-20 14:55:16

Zarządzenie nr 141/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Doroty Szymczyk więcej...

2008-05-20 14:54:27

Zarządzenie nr 140/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Wyższej Szkoły Bankowej Pani Kamy Sawickiej więcej...

2008-05-20 14:53:42

Zarządzenie nr 139/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Akademii Medycznej Pani Justyny Marszałek więcej...

2008-05-20 14:52:03

Zarządzenie nr 138/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa Pani Sylwii Danielskiej więcej...

2008-05-20 14:47:43

Zarządzenie nr 137/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Kamila Wójcik więcej...

2008-05-20 14:45:52

Zarządzenie nr 136/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 kwietnia 2008 r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Mateusza Mrzygłockiego więcej...

2008-04-04 14:00:35

Zarządzenie nr 134/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2008 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2008-04-04 13:53:39

Zarządzenie nr 133/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2008 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-04-04 13:51:58

Zarządzenie nr 132/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2008 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-04-04 13:50:12

Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2008 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2008-04-04 13:47:49

Zarządzenie nr 130/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 marca 2008 r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. więcej...

2008-04-04 13:46:12

Zarządzenie nr 129/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 marca 2008 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 354 / 2005 Burmistrza Łęknicy w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, określenia jego zadań oraz regulaminu pracy zespołu więcej...

2008-03-25 12:58:01

Zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 lutego 2008 r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości więcej...

2008-03-11 11:08:38

Zarządzenie nr 123/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 stycznia 2008 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej...

2008-02-01 12:29:13

Zarządzenie nr 122/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 stycznia 2008 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2008 rok. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI