2007-12-28 12:51:12

Zarządzenie nr 118/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2007-12-28 12:49:19

Zarządzenie nr 117/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2007-12-28 12:47:35

Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2007-12-28 12:45:36

Zarządzenie nr 115/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-12-28 12:42:08

Zarządzenie nr 114/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie. więcej...

2007-12-28 12:38:40

Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-12-28 12:34:49

Zarządzenie nr 112/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia listopada 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-12-28 12:30:37

Zarządzenie nr 108/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 grudnia 2007


w sprawie zmian w budżecie. więcej...

2007-12-28 12:29:36

Zarządzenie nr 107/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 grudnia 2007


w sprawie zmian w budżecie. więcej...

2007-11-23 09:09:08

Zarządzenie nr 101/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 listopada 2007


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz gruntów pod parkingi w 2008r. więcej...

2007-11-23 08:56:38

Zarządzenie nr 100/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 13 listopada 2007


w sprawie projektu budżetu gminy na 2008r. oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. więcej...

2007-11-05 09:15:51

Zarządzenie nr 96/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznawania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Doroty Szymczyk. więcej...

2007-11-05 09:14:04

Zarządzenie nr 95/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana Przemysława Śliwińskiego. więcej...

2007-11-05 09:13:19

Zarządzenie nr 94/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Pana Waldemara Pietrzyka. więcej...

2007-11-05 09:12:36

Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, Pani Małgorzaty Kamińskiej. więcej...

2007-11-05 09:11:37

Zarządzenie nr 92/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Marii Kamińskiej. więcej...

2007-11-05 09:10:51

Zarządzenie nr 91/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Przyrodniczego, Pana Grzegorza Filik. więcej...

2007-11-05 09:10:07

Zarządzenie nr 90/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pani Urszuli Lewickiej. więcej...

2007-11-05 08:57:26

Zarządzenie nr 89/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Wyższej Szkoły Bankowej, Pani Kamy Sawickiej. więcej...

2007-11-05 08:56:39

Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Akademii Medycznej, Pani Justyny Marszałek. więcej...

2007-11-05 08:55:44

Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pani Eweliny Paprockiej. więcej...

2007-11-05 08:54:52

Zarządzenie nr 86/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani Doroty Świderskiej. więcej...

2007-11-05 08:54:10

Zarządzenie nr 85/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego, Pani Justyny Kopanieckiej. więcej...

2007-11-05 08:53:16

Zarządzenie nr 84/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Pani Izabeli Miedejszo. więcej...

2007-11-05 08:53:16

Zarządzenie nr 84/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Pani Justyny Kopanieckiej. więcej...

2007-11-05 08:52:10

Zarządzenie nr 83/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Zespołu Szkół Ekonomicznych, Pani Magdaleny Puzewicz. więcej...

2007-11-05 08:51:21

Zarządzenie nr 82/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego, Pana Michała Krukowskiego. więcej...

2007-11-05 08:48:14

Zarządzenie nr 81/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Kacpra Kasperskiego. więcej...

2007-11-05 08:26:35

Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Macieja Kasica. więcej...

2007-11-05 08:14:12

Zarządzenie nr 79/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Przemysława Iwuć. więcej...

2007-11-05 08:07:13

Zarządzenie nr 78/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Jarosława Bryły. więcej...

2007-10-23 11:42:12

Zarządzenie nr 77/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-10-23 11:39:48

Zarządzenie nr 76/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-10-23 11:33:10

Zarządzenie nr 75/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-10-23 11:29:59

Zarządzenie nr 74/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2007-10-23 11:26:24

Zarządzenie nr 73/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-10-08 11:45:32

Zarządzenie nr 72/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 05 pażdziernik 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. więcej...

2007-10-08 11:43:45

Zarządzenie nr 71/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 04 pażdziernik 2007


w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy. więcej...

2007-09-27 13:48:23

Zarządzenie nr 66/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2007


w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach. więcej...

2007-09-27 13:45:29

Zarządzenie nr 65/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2007


w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP. więcej...

2007-09-05 08:25:36

Zarządzenie nr 60/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 sierpnia 2007


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku. więcej...

2007-08-30 08:11:20

Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-30 08:09:44

Zarządzenie nr 58/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-30 08:07:59

Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-30 08:05:00

Zarządzenie nr 56/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-29 14:26:38

Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-29 14:24:18

Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-29 14:20:45

Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-08-29 14:12:11

Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 sierpnia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-07-09 09:31:36

Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 4 lipca 2007 roku.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Ks. Adama Firaka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2007-07-09 09:29:54

Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 czerwca 2007 roku.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Lewickiemu - Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Łęknicy więcej...

2007-06-27 14:21:09

Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 czerwca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2007-06-27 14:20:19

Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 czerwca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2007-06-27 14:19:01

Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 czerwca 2007 roku


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2007-06-05 14:52:58

Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 04 czerwca 2007 roku


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2007 roku więcej...

2007-05-24 12:52:13

Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-05-24 12:51:31

Zarządzenie Nr 40/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-05-24 12:50:32

Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 21 maja 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2007/2008 więcej...

2007-05-24 12:49:29

Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 21 maja 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2007/2008 więcej...

2007-05-24 12:46:44

Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 maja 2007 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2007-05-24 12:44:24

Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 11 maja 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego w łęknicy na rok szkolny 2007/2008 więcej...

2007-05-24 12:40:08

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2007-03-30 12:18:19

Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 marca 2007 roku


w sprawie zamiany nieruchomości więcej...

2007-03-30 08:33:40

Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-03-30 08:31:44

Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2007 roku


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu miasta Łęknica więcej...

2007-03-30 08:29:08

Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 marca 2007 roku


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2007-03-30 08:28:13

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 marca 2007 roku


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy więcej...

2007-03-08 14:41:48

Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-03-08 14:41:06

Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-03-08 14:40:16

Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-03-08 14:39:33

Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2007-03-08 14:38:55

Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 marca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2007-03-08 14:37:47

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 lutego 2007 roku


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego Miejskiego Zakłądu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2007-03-08 14:36:36

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 stycznia 2007 roku


w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii więcej...

2007-03-08 14:35:26

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 stycznia 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy więcej...

2007-03-08 14:33:58

Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 stycznia 2007 roku


w sprawie układu wykonanwczego budżetu gminy na 2007 rok oraz planu finansowego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok więcej...

2007-01-17 12:24:43

Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 grudnia 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-01-17 12:17:24

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 grudnia 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2007-01-12 10:05:00

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 stycznia 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2007-01-12 09:20:01

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 stycznia 2007 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2007-01-12 09:09:22

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 stycznia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2007-01-12 09:02:49

Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 stycznia 2007


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI