2006-12-19 11:21:15

Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-12-19 11:20:09

Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 grudnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-12-14 09:21:53

Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 grudnia 2006r.


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz gruntów pod parkingi w 2007 roku więcej...

2006-11-28 08:07:45

Zarządzenie Nr 431/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2006r.


w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...

2006-11-09 10:26:02

Zarządzenie Nr 427/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste więcej...

2006-11-09 10:24:34

Zarządzenie Nr 426/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-11-09 10:17:05

Zarządzenie Nr 425/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu więcej...

2006-11-09 10:15:59

Zarządzenie Nr 424/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 listopada 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu więcej...

2006-10-20 11:41:07

Zarządzenie Nr 423/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 października 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-10-20 11:40:17

Zarządzenie Nr 422/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 października 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-10-20 11:39:28

Zarządzenie Nr 421/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 października 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-10-20 11:38:11

Zarządzenie Nr 420/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 października 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-10-12 14:00:05

Zarządzenie Nr 419/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 października 2006r.


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 416/2006 z dnia 29 września 2006r. więcej...

2006-09-14 09:21:32

Zarządzenie Nr 412/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 września 2006r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę na okres 10 lat działki nr 294/11 położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Łęknicy więcej...

2006-09-14 09:17:37

Zarządzenie Nr 411/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 04 września 2006r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy więcej...

2006-08-28 09:37:52

Zarządzenie Nr 404/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 sierpnia 2006r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku więcej...

2006-08-17 08:10:40

Zarządzenie Nr 403/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste więcej...

2006-08-17 08:09:49

Zarządzenie Nr 402/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-08-17 08:09:06

Zarządzenie Nr 401/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-08-17 08:08:11

Zarządzenie Nr 400/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-08-17 08:06:11

Zarządzenie Nr 399/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2006-08-17 08:04:52

Zarządzenie Nr 398/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 21 lipca 2006r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 386/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r. o ogłoszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste więcej...

2006-07-19 08:37:15

Zarządzenie Nr 396/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 lipca 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-07-19 08:35:01

Zarządzenie Nr 393/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 czewrca 2006r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2006-06-01 13:13:18

Zarządzenie Nr 389/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-06-01 13:12:20

Zarządzenie Nr 388/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-06-01 10:45:05

Zarządzenie Nr 387/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 maja 2006r.


w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 2/2003 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 stycznia 2003r. do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie o wartości powyżej 60 000 euro pn. "Modernizacja infrastruktury ochrony środowiska w ciągu ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki w Łęknicy" więcej...

2006-05-24 13:34:13

Zarządzenie Nr 386/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste więcej...

2006-05-24 13:32:40

Zarządzenie Nr 385/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:31:47

Zarządzenie Nr 384/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:30:55

Zarządzenie Nr 383/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:26:06

Zarządzenie Nr 382/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:24:38

Zarządzenie Nr 381/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:23:31

Zarządzenie Nr 380/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-24 13:12:04

Zarządzenie Nr 379/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2006r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2006/2007 więcej...

2006-05-24 13:11:18

Zarządzenie Nr 378/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2006r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2006/2007 więcej...

2006-05-24 13:09:17

Zarządzenie Nr 377/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2006r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łęknicy na rok szkolny 2006/2007 więcej...

2006-05-24 13:05:51

Zarządzenie Nr 376/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 maja 2006r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Łęknicy Panu Jerzemu Strzebońskiemu na kolejny okres 5 lat więcej...

2006-05-24 13:03:32

Zarządzenie Nr 375/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 maja 2006r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęknicy Pani Sławomirze Marszałek na okres od dnia 01.07.2006r. do 31.08.2010r. więcej...

2006-05-08 11:01:13

Zarządzenie Nr 374/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 maja 2006r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2006-05-08 10:57:39

Zarządzenie Nr 369/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 05 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-05-08 10:56:05

Zarządzenie Nr 368/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 05 maja 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-05-02 10:07:03

Zarządzenie Nr 367/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 kwietnia 2006r.


w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2006-04-04 11:21:28

Zarządzenie Nr 363/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 marca 2006r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy więcej...

2006-04-04 11:20:34

Zarządzenie Nr 362/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 stycznia 2006r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego MZK w Łęknicy więcej...

2006-04-04 11:19:37

Zarządzenie Nr 361/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 stycznia 2006r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2006r. więcej...

2006-04-04 11:17:45

Zarządzenie Nr 360/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 stycznia 2006r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2006-01-12 13:40:59

Zarządzenie Nr 359/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 stycznia 2006r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-01-12 13:40:01

Zarządzenie Nr 358/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 stycznia 2006r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-01-12 13:38:15

Zarządzenie Nr 357/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 stycznia 2006r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2006-01-12 13:36:56

Zarządzenie Nr 356/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 stycznia 2006r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2006-01-12 13:26:24

Zarządzenie Nr 355/2006 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 stycznia 2006r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI