2006-01-12 12:29:31

Zarządzenie Nr 354/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, określenia jego zadań oraz regulaminu pracy zespołu więcej...

2005-12-27 11:09:28

Zarządzenie Nr 350/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 grudnia 2005r.


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz gruntów pod parkingi i szalety w 2006r. więcej...

2005-12-27 11:06:20

Zarządzenie Nr 347/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 grudnia 2005r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 344/2005 z dnia 09.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-12-27 11:04:56

Zarządzenie Nr 346/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 grudnia 2005r.


w sprawie powołania Członka Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy więcej...

2005-12-06 11:58:05

Zarządzenie Nr 340/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 06 grudnia 2005r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na najem pomieszczeń położonych przy ul. XX-lecia 7 w Łęknicy nr ewidencyjny działki 177/1 więcej...

2005-12-06 11:56:39

Zarządzenie Nr 338/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 listopada 2005r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wyburzenie budowli i obiektów po Hucie Szkła w Łęknicy. Nr ewidencyjny działki 294. więcej...

2005-11-17 08:51:03

Zarządzenie Nr 337/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-11-17 08:50:04

Zarządzenie Nr 336/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2005r.


w sprawie zmian w budżecie - uchylono więcej...

2005-11-17 08:44:57

Zarządzenie Nr 330/2005 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2005r.


w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...

2005-10-25 11:17:09

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 324/2005 z dnia 17 października 2005r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2005 z dnia 22 września 2005 roku dotyczącego zmian w budżecie więcej...

2005-10-25 11:15:17

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 323/2005 z dnia 13 października 2005r.


w sprawie wyznaczenia nauczycielki Pani mgr Grażyny Lewandowskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Gimnazjum w Łęknicy w razie jego nieobecności w szkole więcej...

2005-10-25 11:13:02

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 322/2005 z dnia 03 października 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu więcej...

2005-10-25 11:11:32

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 321/2005 z dnia 03 października 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-10-25 11:09:25

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 320/2005 z dnia 03 października 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-09-21 09:04:59

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 313/2005 z dnia 16 września 2005r.


w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2005-09-06 09:29:07

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 308/2005 z dnia 01 września 2005r.


w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP więcej...

2005-09-06 09:28:06

Zarzadzenie Burmistrza Łęknicy Nr 307/2005 z dnia 23 sierpnia 2005r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. więcej...

2005-08-29 12:31:43

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 305/2005 z dnia 19 sierpnia 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych na targowisku miejskim w Łęknicy przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-29 12:30:15

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 304/2005 z dnia 16 sierpnia 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-18 10:26:08

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 303/2005 z dnia 11 lipca 2005r.


w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2005-08-18 10:24:35

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 302/2005 z dnia 06 lipca 2005r.


w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 241/2005 z dnia 24 stycznia 2005r więcej...

2005-08-18 10:20:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 297/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2005-08-18 10:19:20

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 296/2005 z dnia 20 czerwca 2005r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łęknicy Pani Ewie Sienkiewicz na kolejny okres 5 lat więcej...

2005-08-18 10:12:07

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 295/2005 z dnia 08 czerwca 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych na targowisku miejskim w Łęknicy przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-18 10:10:31

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 294/2005 z dnia 02 czerwca 2005r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2005-08-18 10:09:06

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy 293/2005 z dnia 02 czerwca 2005r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2005-08-18 10:07:06

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 292/2005 z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-18 10:05:53

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 291/2005 z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-18 10:01:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 286/2005 z dnia 19 maja 2005r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej więcej...

2005-08-18 10:00:37

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 285/2005 z dnia 19 maja 2005r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łęknicy na rok szkolny 2005/2006r. więcej...

2005-08-18 09:55:31

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 284/2005 z dnia 19 maja 2005r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2005/2006 więcej...

2005-08-18 09:54:16

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 283/2005 z dnia 19 maja 2005r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2005/2006 więcej...

2005-08-18 09:51:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 280/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości więcej...

2005-08-18 09:49:38

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 278/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla dla studentki Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pani Emilii Tuszkiewicz więcej...

2005-08-18 09:48:17

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 277/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Jolanty Sochackiej więcej...

2005-08-18 09:46:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 276/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Pani Ewy Rosa więcej...

2005-08-18 09:44:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 275/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Akademii Rolniczej Pana Grzegorza Filika więcej...

2005-08-18 09:43:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 274/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Justyny Marszałek więcej...

2005-08-18 09:39:18

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 273/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Przemysława Końcowika więcej...

2005-08-18 09:38:06

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 272/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Akademi Medycznej Pani Justyny Sadzińskiej więcej...

2005-08-18 09:36:56

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 271/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Cezarego Ryś więcej...

2005-08-18 09:35:39

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 270/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Mileny Olech więcej...

2005-08-18 09:34:25

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 269/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Janusza Szmigielskiego więcej...

2005-08-18 09:33:02

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 268/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Sebastiana Końcowika więcej...

2005-08-18 09:31:51

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 267/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Marcina Kotasa więcej...

2005-08-18 09:30:47

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 266/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Różańskiej więcej...

2005-08-18 09:29:32

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 265/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Zielińskiej więcej...

2005-08-18 09:28:23

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 264/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistyczej Pana Norberta Szmigielskiego więcej...

2005-08-18 09:25:21

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 263/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-18 09:24:15

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 262/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Marii Kamińskiej więcej...

2005-08-18 09:22:59

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 261/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Europaschule w Gubinie Pani Moniki Burzyńskiej więcej...

2005-08-18 09:21:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 260/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Reginy Romańczuk więcej...

2005-08-18 09:20:34

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 259/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Moniki Szadkowskiej więcej...

2005-08-18 09:19:25

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 258/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Julity Jamza więcej...

2005-08-18 09:14:13

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 257/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-18 08:58:59

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 256/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Karoliny Ruczewskiej więcej...

2005-08-18 08:57:47

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 255/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Pani Doroty Świderskiej więcej...

2005-08-18 08:56:40

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 254/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Technikum Hotelarskiego Pani Izabeli Miedejszo więcej...

2005-08-18 08:55:24

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 253/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pani Marty Pazera więcej...

2005-08-18 08:53:34

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 252/2005 z dnia 13 kwietnia 2005r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ekonomicznego Pani Kamy Sawickiej więcej...

2005-08-18 08:51:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 250/2005 z dnia 29 marca 2005r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy więcej...

2005-08-18 08:50:13

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 249/2005 z dnia 09 marca 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-18 08:48:07

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 247/2005 z dnia 28 lutego 2005r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2005-08-18 08:46:53

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy 246/2005 z dnia 10 lutego 2005r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-08-18 08:44:50

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 245/2005 z dnia 07 lutego 2005r.


w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających więcej...

2005-08-18 08:42:05

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 242/2005 z dnia 24 stycznia 2005r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu działki nr 162/8 położonej w Łęknicy więcej...

2005-08-18 08:40:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 241/2005 z dnia 24 stycznia 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-18 08:39:45

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 240/2005 z dnia 24 stycznia 2005r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-18 08:38:44

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 239/2005 z dnia 17 stycznia 2005r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r. oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2005r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI