2005-08-18 08:33:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 236/2004 z dnia 20 grudnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-18 08:31:48

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 234/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz gruntów pod parkingi i szalety w 2005r. więcej...

2005-08-18 08:30:04

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 233/2004 z dnia 07 grudnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych na targowisku miejskim w Łęknicy przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-17 14:26:47

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 226/2004 z dnia 16 listopada 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych na targowisku miejskim w Łęknicy przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-17 13:35:55

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 220/2004 z dnia 10 listopada 2004r.


w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...

2005-08-17 13:25:39

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 217/2004 z dnia 14 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Przemysława Końcowika więcej...

2005-08-17 13:24:35

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 216/2004 z dnia 14 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-17 13:23:15

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 215/2004 z dnia 12 października 2004r.


w sprawie korekty Zarządzenia Nr 187/2004 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 września 2004r. więcej...

2005-08-17 13:21:48

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 214/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Karoliny Łoś więcej...

2005-08-17 13:20:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 213/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana Sebastiana Końcowika więcej...

2005-08-17 13:18:19

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 212/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia spotrowe dla Pana Marcina Kotasa więcej...

2005-08-17 13:16:49

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 211/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Justyny Marszałek więcej...

2005-08-17 12:59:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 210/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Pana Piotra Smużniaka więcej...

2005-08-17 12:58:18

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 209/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Szewczyk więcej...

2005-08-17 12:45:49

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 208/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ekonomicznego Pani Kamy Sawickiej więcej...

2005-08-17 12:44:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 207/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Agnieszki Dybka więcej...

2005-08-17 12:43:21

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 206/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Różańskiej więcej...

2005-08-17 12:41:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 205/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Zielińskiej więcej...

2005-08-17 12:40:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 204/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Urszuli Lewickiej więcej...

2005-08-17 12:39:24

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 203/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Beaty Tomczak więcej...

2005-08-17 12:38:16

Zarządzenie Burmistrza Łęknicu Nr 202/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Kart-Liebknecht Gymnasium Pani Aleksandry Sosińskiej więcej...

2005-08-17 12:36:52

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 201/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnoksztacłącego Pani Agaty Szostak więcej...

2005-08-17 12:35:29

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 200/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Leśnego Pana Adama Dudarowskiego więcej...

2005-08-17 12:32:29

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 199/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Karoliny Ruczewskiej więcej...

2005-08-17 12:31:21

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 198/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Mileny Olech więcej...

2005-08-17 12:30:12

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 197/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Macieja Bojszy więcej...

2005-08-17 12:29:06

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 196/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Anny Błaszczuk więcej...

2005-08-17 12:27:40

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 195/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Janusza Szmigielskiego więcej...

2005-08-17 12:26:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 194/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Technikum Ochrony Środowiska Pani Elżbiety Szmigielskiej więcej...

2005-08-17 12:25:04

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 193/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Cezarego Ryś więcej...

2005-08-17 12:23:44

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 192/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Ewy Rosa więcej...

2005-08-17 12:22:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 191/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Moniki Szadkowskiej więcej...

2005-08-17 12:16:36

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 190/2004 z dnia 07 października 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Wiolety Rutkowskiej więcej...

2005-08-17 12:11:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 183/2004 z dnia 27 sierpnia 2004r.


w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających więcej...

2005-08-17 12:06:43

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 178/2004 z dnia 20 sierpnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudwanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-17 11:09:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 177/2004 z dnia 19 sierpnia 2004r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r. więcej...

2005-08-17 11:07:00

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 174/2004 z dnia 09 sierpnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-17 11:03:36

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 170/2004 z dnia 05 lipca 2004r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2005-08-17 10:57:12

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 165/2004 z dnia 31 maja 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-17 10:56:18

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 164/2004z dnia 31 maja 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-17 10:55:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 163/2004 z dnia 31 maja 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-17 10:46:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 159/2004 z dnia 27 maja 2004r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2004/2005 więcej...

2005-08-17 10:45:10

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 158/2004 z dnia 27 maja 2004r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2004/2005 więcej...

2005-08-17 10:43:38

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 157/2004 z dnia 27 maja 2004r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łęknicy na rok szkolny 2004/2005 więcej...

2005-08-17 10:42:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 156/2004 z dnia 20 maja 2004r.


w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej więcej...

2005-08-17 10:10:09

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 154/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy więcej...

2005-08-17 10:08:27

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 153/2004 z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-17 10:07:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 152/2004 z dnia 19 kwietnia 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-17 10:05:59

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 151/2004 z dnia 15 kwietnia 2004r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu działki nr 282/20 położonej w Łęknicy więcej...

2005-08-17 10:04:12

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 150/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Pana Piotra Smużniaka więcej...

2005-08-17 10:02:49

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 149/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Ewy Rosa więcej...

2005-08-17 10:01:39

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 148/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Szewczyk więcej...

2005-08-17 10:00:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 147/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Przymysława Końcowika więcej...

2005-08-17 09:59:23

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 146/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Pani Doroty Świderskiej więcej...

2005-08-17 09:16:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 145/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Karoliny Ruczewskiej więcej...

2005-08-17 09:10:42

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 144/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ekonomicznego Pani Kamy Sawickiej więcej...

2005-08-17 09:09:23

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 143/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana Sebastiana Końcowika więcej...

2005-08-17 09:07:56

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 142/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Agnieszki Dybka więcej...

2005-08-17 09:06:44

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 141/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-17 09:05:35

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 140/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Cezarego Ryś więcej...

2005-08-17 09:04:11

Zarzadzenie Burmistrza Łęknicy Nr 139/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Marcina Kotasa więcej...

2005-08-17 09:03:13

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 138/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Zielińskiej więcej...

2005-08-17 09:02:01

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 137/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Anny Błaszczuk więcej...

2005-08-17 08:59:28

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 136/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Różańskiej więcej...

2005-08-17 08:58:11

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 135/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Justyny Marszałek więcej...

2005-08-17 08:56:41

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 134/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Janusza Szmigielskiego więcej...

2005-08-17 08:41:02

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 133/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Technikum Ochrony Środowiska Pani Elżbiety Szmigielskiej więcej...

2005-08-17 08:39:52

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 132/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Małgorzaty Kamińskiej więcej...

2005-08-17 08:38:33

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 131/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Marii Kamińskiej więcej...

2005-08-17 08:36:49

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 130/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Leśnego Pana Adama Dudarowskiego więcej...

2005-08-17 08:35:40

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 129/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Macieja Bojszy więcej...

2005-08-17 08:34:27

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 128/2004 z dnia 06 kwietnia 2004r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu działki nr 282/14 położonej w Łęknicy więcej...

2005-08-17 08:32:12

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 127/2004 z dnia 30 marca 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-17 08:30:04

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 126/2004 z dnia 30 marca 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy i najmu więcej...

2005-08-17 08:27:58

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 124/2004 z dnia 19 marca 2004r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości więcej...

2005-08-17 08:26:56

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 123/2004 z dnia 19 marca 2004r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy więcej...

2005-08-17 08:26:01

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 122/2004 z dnia 25 lutego 2004r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2005-08-17 08:24:45

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 121/2004 z dnia 25 lutego 2004r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r. oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2004r więcej...

2005-08-17 08:22:43

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 120/2004 z dnia 18 lutego 2004r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-16 14:34:42

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 119/2004 z dnia 09 lutego 2004r.


w sprawie wyznaczenia nauczyciela Pana Ryszarda Dąbrowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Gimnazjum w Łęknicy w razie jego nieobecności w placówce więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI