2005-08-16 14:28:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 116/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2005-08-16 14:25:45

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 113/2003 z dnia 09 grudnia 2003r.


w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok oraz planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...

2005-08-16 14:22:11

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 110/2003 z dnia 05 grudnia 2003r.


w sprawie obniżenia opłat za dzierżawę gruntów na targowisku miejskim wykorzystywanych pod pawilony handlowe oraz gruntów pod parkingi i szalety w 2004r. więcej...

2005-08-16 14:18:13

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 107/2003 z dnia 21 listopada 2003r.


w sprawie obciążenia za bezumowne korzystanie z gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy osób prowadzących sprzedaż w pawilonach handlowych nie posiadających umów dzierżawy na grunt więcej...

2005-08-16 14:16:03

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 106/2003 z dnia 21 listopada 2003r.


w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 104/2003 z dnia 14 listopada 2003r. więcej...

2005-08-16 13:54:36

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 101/2003 z dnia 05 listopada 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-16 13:53:27

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 100/2003 z dnia 05 istopada 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-16 13:46:17

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 96/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-16 13:45:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 95/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-16 13:43:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 94/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Jolanty Sochackiej więcej...

2005-08-16 13:42:39

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 93/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ekonomicznego Pani Kamy Sawickiej więcej...

2005-08-16 13:41:17

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 92/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Kingi Szewczyk więcej...

2005-08-16 13:40:08

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 91/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Cezarego Ryś więcej...

2005-08-16 13:38:38

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 90/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Karoliny Ruczewskiej więcej...

2005-08-16 13:37:20

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 89/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Sebastiana Końcowika więcej...

2005-08-16 11:50:08

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 88/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Zielińskiej więcej...

2005-08-16 11:48:45

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 87/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Pawła Starżyka więcej...

2005-08-16 11:46:48

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 86/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Anny Błaszczuk więcej...

2005-08-16 11:45:08

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 85/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Macieja Bojszy więcej...

2005-08-16 10:14:44

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 84/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Marcina Kotasa więcej...

2005-08-16 10:06:02

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 83/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-16 09:04:37

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy NR 82/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Ewy Rosa więcej...

2005-08-16 09:00:58

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 81/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Leśnego Pana Adama Dudarowskiego więcej...

2005-08-16 08:38:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 80/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Budowlanego Pana Norberta Szmigielskiego więcej...

2005-08-16 08:36:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 79/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Technikum Ochrony Środowiska Pani Elżbiety Szmigielskiej więcej...

2005-08-16 08:35:24

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 78/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium za uzyskane wyniki w nauce dla Pana Jakuba Kamińskiego więcej...

2005-08-16 08:33:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 77/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Budowlanego Pana Przemysława Kaniuka więcej...

2005-08-16 08:32:23

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 76/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Marii Kamińskiej więcej...

2005-08-16 08:30:59

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 75/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Julity Jamza więcej...

2005-08-16 08:28:51

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 74/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Korneli Werbowskiej więcej...

2005-08-16 08:27:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 73/2003 z dnia 15 października 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Pana Grzegorza Filika więcej...

2005-08-16 08:24:46

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 71/2003 z dnia 02 października 2003r.


w sprawie wyznaczenia nauczycielki Joanny Miedzińskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w razie jego nieobecności w placówce więcej...

2005-08-16 08:20:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 68/2003 z dnia 22 września 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-12 14:36:11

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 67/2003 z dnia 22 września 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-12 14:30:54

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 65/2003 z dnia 20 sierpnia 2003r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. więcej...

2005-08-12 14:28:01

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 62/2003 z dnia 19 sierpnia 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-12 14:20:34

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 61/2003 z dnia 04 sierpnia 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-12 14:13:48

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 60/2003 z dnia 11 lipca 2003r.


w sprawie przekazania słupów oraz tablic ogłoszeniowych na terenie Łęknicy, OKSIR w Łęknicy więcej...

2005-08-12 14:12:27

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 59/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-12 14:08:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 55/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2005-08-12 14:02:09

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 51/2003 z dnia 23 maja 2003r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum w Łęknicy na rok szkolny 2003/2004 więcej...

2005-08-12 14:00:56

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 50/2003 z dnia 23 maja 2003r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy na rok szkolny 2003/2004 więcej...

2005-08-12 13:59:19

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 49/2003 z dnia 20 maja 2003r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łęknicy na rok szkolny 2003/2004 więcej...

2005-08-12 13:57:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 48/2003 z dnia 23 maja 2003r.


w sprawie powołania obwodowej komisji do Spraw Referendum w Łęknicy więcej...

2005-08-12 13:56:03

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 47/2003 z dnia 19 maja 2003r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-08-12 13:55:12

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 46/2003 z dnia 07 maja 2003r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-08-12 13:54:21

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 45/2003 z dnia 05 maja 2003r.


w sprawie zmian w budżecie więcej...

2005-08-12 13:53:29

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 44/2003 z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości więcej...

2005-08-12 13:52:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 43/2003 z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-12 13:49:58

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 42/2003 z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-12 13:48:14

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 41/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Pana Piotra Smuźniaka więcej...

2005-08-12 13:46:30

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 40/2003 z dnia 8 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Eweliny Zielińskiej więcej...

2005-08-12 13:45:09

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 39/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Karoliny Ruczewskiej więcej...

2005-08-12 13:42:06

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 38/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Pani Doroty Świderskiej więcej...

2005-08-12 13:40:47

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 37/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Uniwersytetu Wrocławskiego Pana Emila Sochackiego więcej...

2005-08-12 13:39:19

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 36/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Ewie Rosa więcej...

2005-08-12 13:37:47

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 35/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe dla Pana Sebastiana Końcowika więcej...

2005-08-12 13:36:26

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 34/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Pawła Starżyka więcej...

2005-08-12 13:32:43

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 33/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Grzegorza Zowczaka więcej...

2005-08-12 13:30:52

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 32/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Beaty Tomczak więcej...

2005-08-12 10:41:27

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 31/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Pani Jolanty Sochackiej więcej...

2005-08-12 10:38:21

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 30/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Technikum Budowlanego Pana Norberta Szmigielskiego więcej...

2005-08-12 10:36:10

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr29/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Pana Cezarego Ryś więcej...

2005-08-12 10:34:38

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 28/2003 z dnia 08 kwietnia 2003r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Akademii Medycznej Pani Justyny Sadzińskiej więcej...

2005-08-12 10:31:22

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 25/2003 z dnia 18 marca 2003r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy więcej...

2005-08-12 10:27:56

Zarządzenie Burmisrza Łęknicy Nr 22/2003 z dnia 05 marca 2003r.


w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego MZK w Łęknicy więcej...

2005-08-12 10:26:18

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 21/2003 z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie przekazania w dzierżawę gruntu wraz z częścią pawilonu biurowego na targowisku miejskim w Łęknicy OKSIR w Łęknicy więcej...

2005-08-12 10:24:35

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 20/2003 z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Łęknicy więcej...

2005-08-12 10:22:58

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 19/2003 z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2005-08-12 10:21:42

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 18/2003 z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-12 10:20:18

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 17/2003 z dnia 27 lutego 2003r.


wsprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2005-08-12 10:16:05

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 13/2003 z dnia 22 stycznia 2003r.


w sprawie ustalenia opłat cmentarnych więcej...

2005-08-12 10:15:13

Zarządzenie Burmistrza Łęknicy Nr 12/2003 z dnia 20 stycznia 2003r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003r. oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2003r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI