2012-04-17 08:08:28

UCHWAŁA NR X.68.2011


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok więcej...

2011-05-23 12:04:38

UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok więcej...

2009-05-07 10:36:26

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.


w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania więcej...

2008-12-02 14:28:28

Uwaga organizacje


w sprawie udzielenia informacji o planowanych kierunkach działalności NGO w 2009r. więcej...

2008-12-02 14:26:57

Sesja Rady Miejskiej – Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi


Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi więcej...

2008-11-26 10:56:38

Informacja dla Organizacji Pozarządowych "Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi na rok 2009"


dot. zaproszenia do udziału w konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi na rok 2009" więcej...

2008-03-26 13:05:48

Ankieta projekt Lubuszanin.org.pl - Internetowa Baza Lubuskich Organizacji Pozarządowych


prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety zamieszczonej w załączniku. Pozwoli to na dodanie Państwa Organizacji do Internetowej Bazy Lubuskich NGO - i ułatwi jego promocję. Projekt realizowany przez Zielonogórskie Stowarzyszenie VERTE więcej...

2008-02-26 12:13:31

Formularze aktualizacyjne


ostatnia aktualizacja: 23.09.2011 więcej...

2008-01-31 13:57:05

Informacja dla Organizacji Pozarządowych


dot. zaproszenia do udziału w konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi na rok 2008" więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI