2010-01-14 14:20:40

Uchwała NR XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r.


Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica więcej...

2010-01-08 11:26:03

Uchwała NR XXXV/202/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2010-01-08 11:23:52

Uchwała NR XXXV/201/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok więcej...

2010-01-08 11:19:12

Uchwała NR XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów więcej...

2010-01-08 11:17:41

Uchwała NR XXXV/199/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-01-08 11:16:17

Uchwała NR XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2010-01-08 11:14:06

Uchwała NR XXXV/197/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica więcej...

2010-01-08 11:12:02

Uchwała NR XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok więcej...

2010-01-08 11:10:51

Uchwała NR XXXV/195/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2010-01-08 10:58:22

Uchwała NR XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-01-08 10:57:52

Uchwała NR XXXIV/191/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-01-08 10:56:31

Uchwała NR XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-01-08 10:56:03

Uchwała NR XXXIV/189/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2010-01-08 10:49:08

Uchwała NR XXXIV/188/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/09 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-01-08 10:48:16

Uchwała NR XXXIV/187/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r.


W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/09 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-01-08 10:39:43

Uchwała NR XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r. - uchylona


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok więcej...

2010-01-08 10:38:01

Uchwała NR XXXIV/185/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009 r. - uchylona


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok więcej...

2010-01-08 10:06:48

UCHWAŁA NR XXXIII/184/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 16 października 2009r


W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2010-01-08 10:05:20

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 16 października 2009r


W sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2010-01-08 09:59:56

UCHWAŁA NR XXXIII/181/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 sierpnia 2009r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-01-08 09:58:44

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 sierpnia 2009r


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-11-26 13:58:22

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 sierpnia 2009r


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-11-26 13:54:25

UCHWAŁA NR XXXIII/178/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 sierpnia 2009r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-07-28 12:08:50

UCHWAŁA NR XXXII/176/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół Publicznych rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia tych dochodów więcej...

2009-07-28 12:06:15

UCHWAŁA NR XXXII/175/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Geopark Łuk Mużakowa" więcej...

2009-07-28 12:04:20

UCHWAŁA NR XXXII/174/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie uzgodnienia projektu zmiany rozporządzenia woj. Lubuskiego zmieniającego rozporządzenie NR 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego o nazwie "Łuk Mużakowa" więcej...

2009-07-28 12:01:34

UCHWAŁA NR XXXII/173/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/161/09 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-07-28 12:00:38

UCHWAŁA NR XXXII/172/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/162/09 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. więcej...

2009-07-28 11:59:51

UCHWAŁA NR XXXII/171/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-07-28 11:58:23

UCHWAŁA NR XXXII/170/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy działki Powiatu Żarskiego więcej...

2009-07-28 11:57:38

UCHWAŁA NR XXXII/169/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów więcej...

2009-07-28 11:54:44

UCHWAŁA NR XXXII/168/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych więcej...

2009-07-28 11:53:46

UCHWAŁA NR XXXII/167/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


W sprawie nadania nazwy ulicy w Łęknicy więcej...

2009-07-28 11:52:36

UCHWAŁA NR XXXII/166/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2009-07-28 11:50:35

UCHWAŁA NR XXXII/165/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego OKSIR za 2008r. więcej...

2009-07-28 11:49:06

UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-07-03 12:45:56

UCHWAŁA NR XXXI/162/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-07-02 14:25:46

UCHWAŁA NR XXXI/161/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-07-02 14:22:11

UCHWAŁA NR XXXI/160/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.


w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej...

2009-07-02 14:12:16

UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-07-02 14:11:05

UCHWAŁA NR XXX/158/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łęknicy i Dyrektora MZK w Łęknicy więcej...

2009-07-02 14:06:47

UCHWAŁA NR XXX/157/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci więcej...

2009-07-02 13:42:03

UCHWAŁA NR XXX/156/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2009-07-02 13:40:26

UCHWAŁA NR XXX/155/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2009-07-02 13:38:25

UCHWAŁA NR XXX/154/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2009-07-02 13:24:46

UCHWAŁA NR XXX/153/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2009-07-02 13:20:29

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy więcej...

2009-07-02 13:20:18

UCHWAŁA NR XXIX/151/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 07 kwietnia 2009r.


w sprawie rozwiązania Komisji d/s Rozwoju Lokalnego Łęknicy więcej...

2009-07-02 13:20:03

UCHWAŁA NR XXIX/150/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 07 kwietnia 2009r.


w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Łęknicy więcej...

2009-07-02 13:19:29

UCHWAŁA NR XXIX/149/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 07 kwietnia 2009r.


w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2009-04-23 09:23:40

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.


W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2009 roku więcej...

2009-04-23 09:03:28

UCHWAŁA NR XXVIII/147/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.


w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2009-04-23 09:01:22

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.


w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy więcej...

2009-04-23 08:56:48

UCHWAŁA NR XXVIII/145/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-04-23 08:50:01

UCHWAŁA NR XXVII/144/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XVII/87/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica więcej...

2009-04-23 08:45:51

UCHWAŁA NR XXVII/143/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica więcej...

2009-04-23 08:41:52

UCHWAŁA NR XXVII/142/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok dla Gminy Łęknica więcej...

2009-04-23 08:40:08

UCHWAŁA NR XXVII/141/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2009 rok więcej...

2009-04-23 08:38:31

UCHWAŁA NR XXVII/140/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-04-23 08:37:32

UCHWAŁA NR XXVII/139/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie więcej...

2009-04-23 08:35:36

UCHWAŁA NR XXVI/138/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 22 stycznia 2009r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2009r. więcej...

2009-03-04 14:21:00

UCHWAŁA NR XXVI/137/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 stycznia 2009r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2009r. więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI