2010-03-03 13:36:08

Zarządzenie NR 291-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Pana Rafała Pinkowskiego więcej...

2010-03-03 13:35:37

Zarządzenie NR 290-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Natalii Krukowskiej więcej...

2010-03-03 13:35:12

Zarządzenie NR 289-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pana Michała Krukowskiego więcej...

2010-03-03 13:34:47

Zarządzenie NR 288-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Pani Aleksandry Krukowskiej więcej...

2010-03-03 13:34:01

Zarządzenie NR 287-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Macieja Bojszy więcej...

2010-03-03 13:33:31

Zarządzenie NR 286-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Esterze Szczechowiak więcej...

2010-03-03 13:32:48

Zarządzenie NR 285-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego Pana Adama Dudarowskiego więcej...

2010-03-03 13:32:14

Zarządzenie NR 284-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Anny Szymczyk więcej...

2010-03-03 13:31:39

Zarządzenie NR 283-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Doroty Szymczyk więcej...

2010-03-03 13:31:06

Zarządzenie NR 282-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Akademii Medycznej we Wrocławiu Pani Justyny Marszałek więcej...

2010-03-03 13:30:17

Zarządzenie NR 281-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Małgorzaty Kamińskiej więcej...

2010-03-03 13:29:53

Zarządzenie NR 280-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Opolskiego Pani Agnieszki Malary więcej...

2010-03-03 13:29:09

Zarządzenie NR 279-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Politechniki Wrocławskiej Pani Elżbiety Szmigielskiej więcej...

2010-03-03 13:28:35

Zarządzenie NR 278-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Sary Targońskiej więcej...

2010-03-03 13:27:57

Zarządzenie NR 277-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Pani Jagody Andrzejewskiej więcej...

2010-03-03 13:27:02

Zarządzenie NR 276-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa Pani Sylwii Danielskiej więcej...

2010-03-03 13:26:04

Zarządzenie NR 275-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Architektury Wnętrz Uniwersytety Zielonogórskiego Pani Sandry Hohlfeld więcej...

2010-03-03 13:25:30

Zarządzenie NR 274-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytety Zielonogórskiego Pani Dagmary Sochackiej więcej...

2010-03-03 13:23:58

Zarządzenie NR 273-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 listopada 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Edukacji Techniczno – Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego Panu Przemysławowi Śliwińskiemu więcej...

2010-02-26 13:31:15

Zarządzenie Nr 294/2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 listopada 2009r.


w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego za grunty na terenie targowiska miejskiego w Łęknicy więcej...

2009-10-23 14:14:00

Zarządzenie NR 271-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 października 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-10-23 14:09:12

Zarządzenie NR 270-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 października 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2009-10-23 14:05:43

Zarządzenie NR 269-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 października 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-10-23 13:59:28

Zarządzenie NR 266-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 września 2009r


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczaonych do dzierżawy więcej...

2009-10-23 13:56:20

Zarządzenie NR 265-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 września 2009r


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2009-09-07 14:59:33

Zarządzenie NR 262-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 sierpnia 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-09-07 14:58:24

Zarządzenie NR 261-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 sierpnia 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-08-27 13:58:12

Zarządzenie NR 259-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2009r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku więcej...

2009-08-27 13:44:58

Zarządzenie Nr 257-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 sierpnia 2009


w sprawie: uchylenia zarządzenia więcej...

2009-08-27 13:41:30

Zarządzenie Nr 256-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 lipca 2009


w sprawie: zmian w budżecie więcej...

2009-08-26 14:13:18

Zarządzenie Nr 255-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień więcej...

2009-08-26 14:12:39

Zarządzenie Nr 254-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2009-08-26 14:10:53

Zarządzenie Nr 253-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-08-26 14:05:07

Zarządzenie Nr 252-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-08-26 14:01:30

Zarządzenie Nr 251-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia więcej...

2009-08-26 13:59:20

Zarządzenie Nr 250-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2009-06-17 13:30:47

Zarządzenie Nr 248-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 czerwca 2009r.


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy więcej...

2009-06-17 13:30:14

Zarządzenie Nr 247-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 czerwca 2009r.


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Łęknicy więcej...

2009-06-17 13:29:19

Zarządzenie Nr 246-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 czerwca 2009r.


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łęknicy więcej...

2009-06-12 14:21:53

Zarządzenie Nr 243-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-06-12 14:20:41

Zarządzenie Nr 242-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 czerwca 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-04-30 08:21:29

Zarządzenie Nr 236-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 kwietnia 2009r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania więcej...

2009-04-23 08:12:08

Zarządzenie Nr 235-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 kwietnia 2009r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-04-23 08:11:11

Zarządzenie Nr 234-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 kwietnia 2009r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2009-04-23 08:10:19

Zarządzenie Nr 233-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 kwietnia 2009r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-04-23 08:06:46

Zarządzenie Nr 232-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 kwietnia 2009r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-04-23 08:06:35

ZARZĄDZENIE NR 231-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Pani Kamili Kolwat więcej...

2009-04-23 08:06:23

ZARZĄDZENIE NR 230-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Opolskiego Pani Agnieszki Malary więcej...

2009-04-22 14:39:24

ZARZĄDZENIE NR 229-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Politechniki Wrocławskiej Pani Elżbiety Szmigielskiej więcej...

2009-04-22 14:39:00

ZARZĄDZENIE NR 228-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studenta Politechniki Wrocławskiej Pana Macieja Bojszy więcej...

2009-04-22 14:38:38

ZARZĄDZENIE NR 227-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Sary Targońskiej więcej...

2009-04-22 14:38:03

ZARZĄDZENIE NR 226-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Katarzyny Kusiak więcej...

2009-04-22 14:37:31

ZARZĄDZENIE NR 225-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Pani Małgorzaty Kamińskiej więcej...

2009-04-22 14:37:02

ZARZĄDZENIE NR 224-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Doroty Szymczyk więcej...

2009-04-22 14:36:38

ZARZĄDZENIE NR 223-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla studentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu Pani Aleksandry Krukowskiej więcej...

2009-04-22 14:36:16

ZARZĄDZENIE NR 222-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Pani Natalii Krukowskiej więcej...

2009-04-22 14:35:25

ZARZĄDZENIE NR 221-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009r.


w sprawie przyznania stypendium dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa Pani Sylwii Danielskiej więcej...

2009-04-22 14:34:48

ZARZĄDZENIE NR 219-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 31 marca 2009r.


w sprawie: zmian w budżecie więcej...

2009-04-22 14:34:27

ZARZĄDZENIE NR 218-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 20 marca 2009r.


w sprawie: zmian w budżecie więcej...

2009-04-22 14:34:03

ZARZĄDZENIE NR 217-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 19 marca 2009r.


w sprawie: zmian w budżecie więcej...

2009-04-22 14:33:17

ZARZĄDZENIE NR 216-2009


więcej...

2009-04-22 14:32:48

Zarządzenie Nr 215-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 marca 2009r.


W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2009-03-18 08:57:04

ZARZĄDZENIE NR 214-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 marca 2009r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2009-03-04 11:33:06

ZARZĄDZENIE NR 212-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 03 lutego 2009r.


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 209/2009 rok więcej...

2009-03-04 11:32:00

ZARZĄDZENIE NR 211-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 stycznia 2009r.


w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo finansowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2009-03-04 11:30:05

ZARZĄDZENIE NR 210-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 09 stycznia 2009r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2009-03-04 11:24:31

ZARZĄDZENIE NR 208-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 02 stycznia 2009r.


w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2009 rok więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI