2012-02-09 10:04:28

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


„Organizacja obozu szkoleniowo-kondycyjnego dla zawodników Klubu ŁKS Łęknica przygotowujących się do wiosennej rundy rozgrywek ligowych sezonu 2011/2012” więcej...

2012-01-12 15:56:37

Otwarty konkurs ofert


oferty na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2011-12-07 11:59:39

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży więcej...

2011-11-10 13:47:44

OTWARTY KONKURS OFERT


Organizacja Turnieju Badmintona dla dzieci i młodzieży więcej...

2011-09-20 07:53:06

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Organizacja Rajdu rowerowego po Łuku Mużakowa więcej...

2011-06-29 10:42:28

Wynik Otwartego Konkursu Ofert w 2011r.


Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień więcej...

2011-05-23 12:15:33

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2011r.


Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień w 2011 roku. więcej...

2010-07-16 10:00:31

Zarządzenie Nr 351/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 lipca 2010r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. więcej...

2010-07-15 11:36:36

Zarządzenie Nr 350/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 lipca 2010r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ubiegających się o dotację z budżetu gminy Łęknica w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. więcej...

2010-06-15 12:08:29

Zarządzenie Nr 344/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 czerwca 2010r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łęknica. więcej...

2009-05-07 10:44:54

Konkurs na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.


OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI