2012-01-12 08:44:51

Zarządzenie Nr 111.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 grudnia 2011r.


w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łęknica na lata 2011-2018 więcej...

2012-01-12 08:43:40

Zarządzenie Nr 110.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 grudnia 2011r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2012-01-12 08:42:19

Zarządzenie Nr 107.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 grudnia 2011r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku więcej...

2011-12-07 13:04:01

Zarządzenie Nr 106.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 listopada 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-12-07 13:03:04

Zarządzenie Nr 105.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 listopada 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do oddania w trwały zarząd więcej...

2011-12-07 13:00:54

Zarządzenie Nr 104.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 listopada 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w trwały zarząd więcej...

2011-11-24 09:48:30

Zarządzenie Nr 102.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 listopada 2011r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-11-21 14:01:24

Zarządzenie Nr 101.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 listopada 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-21 14:01:00

Zarządzenie Nr 100.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2011r.


w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2012– 2015 więcej...

2011-11-21 14:00:50

Zarządzenie Nr 99.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 listopada 2011r.


w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-21 14:00:41

Zarządzenie Nr 98.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2011-11-21 14:00:28

Zarządzenie Nr 97.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 listopada 2011r.


w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Łęknica z wyłączeniem terenu targowiska miejskiego więcej...

2011-11-21 13:59:10

Zarządzenie Nr 72-96.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 listopada 2011r.


Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów - rok 2011 więcej...

2011-11-21 13:58:06

Zarządzenie Nr 71.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 7 listopada 2011r.


W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2011-11-07 13:14:20

Zarządzenie Nr 70.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-11-07 13:10:30

Zarządzenie Nr 69.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-11-07 13:09:11

Zarządzenie Nr 67.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-07 13:09:00

Zarządzenie Nr 66.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-07 13:08:39

Zarządzenie Nr 65.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-10-04 13:53:45

Zarządzenie Nr 64.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 września 2011r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku więcej...

2011-09-20 08:03:55

Zarządzenie Nr 63.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 września 2011r.


w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2011-09-20 08:03:11

Zarządzenie Nr 62. 2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 19 września 2011r.


w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych więcej...

2011-09-20 08:02:37

Zarządzenie Nr 61.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 września 2011r.


w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych więcej...

2011-09-20 08:01:12

Zarządzenie Nr 60.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 13 września 2011r.


w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do Obwodowej Komisji Wyborczej więcej...

2011-09-13 14:52:18

Zarządzenie Nr 59.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 12 września 2011r.


W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i likwidację środków trwałych więcej...

2011-09-13 14:48:14

Zarządzenie Nr 58.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 września 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-09-13 14:46:11

Zarządzenie Nr 57.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 września 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-09-13 14:43:24

Zarządzenie Nr 56.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 września 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego więcej...

2011-09-13 14:42:53

Zarządzenie Nr 55.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 5 września 2011 r.


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego więcej...

2011-09-13 14:41:02

Zarządzenie Nr 54.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2011-08-26 14:26:20

Zarządzenie Nr 53.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 sierpnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-08-26 14:19:10

Zarządzenie Nr 52.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 sierpnia 2011r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2011-08-26 14:17:53

Zarządzenie Nr 51.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 sierpnia 2011r.


w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęknica na lata 2011-2015 więcej...

2011-08-09 13:33:24

Zarządzenie Nr 50.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 sierpnia 2011r.


w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu więcej...

2011-08-01 13:34:18

Zarządzenie Nr 49.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-08-01 13:34:05

Zarządzenie Nr 48.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 czerwca 2011r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy więcej...

2011-08-01 13:32:32

Zarządzenie Nr 46.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-06-20 12:21:23

Zarządzenie Nr 45.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Ks. Dominika Kozaka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-06-20 12:20:15

Zarządzenie Nr 44.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 8 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Zajączkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-05-23 14:53:27

Zarządzenie Nr 43.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. więcej...

2011-05-18 13:17:04

Zarządzenie Nr 42.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do użyczenia więcej...

2011-05-18 13:15:57

Zarządzenie Nr 41.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-05-18 13:14:27

Zarządzenie Nr 40.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-05-18 13:13:14

Zarządzenie Nr 39.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-05-18 13:11:20

Zarządzenie Nr 38.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-05-18 13:09:53

Zarządzenie Nr 37.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:08:19

Zarządzenie Nr 36.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:06:50

Zarządzenie Nr 35.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:05:04

Zarządzenie Nr 34.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:03:58

Zarządzenie Nr 33.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:02:33

Zarządzenie Nr 32.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011 r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:01:27

Zarządzenie Nr 31.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 13:00:04

Zarządzenie Nr 30.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 12:58:51

Zarządzenie Nr 29.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-18 12:55:45

Zarządzenie Nr 28.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-05-16 14:38:58

Zarządzenie Nr 27.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 maja 2011r.


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy na rok szkolny 2011/2012 więcej...

2011-05-16 14:37:07

Zarządzenie Nr 26.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 2 maja 2011r.


w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego więcej...

2011-04-27 14:28:56

Zarządzenie Nr 25.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2011r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łęknica więcej...

2011-04-27 14:28:10

Zarządzenie Nr 24.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 21 kwietnia 2011r.


w sprawie: rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego więcej...

2011-04-27 14:27:56

Zarządzenie Nr 23.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 kwietnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-04-27 14:26:31

Zarządzenie Nr 22.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 marca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-04-27 14:18:51

Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.


w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2010 rok więcej...

2011-03-21 11:16:16

Zarządzenie Nr 20.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 18 marca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-02-23 14:25:25

Zarządzenie Nr 19.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie więcej...

2011-02-21 11:26:52

Zarządzenie Nr 18.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 lutego 2011r.


w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów Burmistrza Łęknicy więcej...

2011-02-21 11:25:24

Zarządzenie Nr 17.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 lutego 2011r.


w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łęknica na lata 2011-2018 więcej...

2011-02-21 11:12:48

Zarządzenie Nr 16.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 lutego 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-02-21 11:09:15

Zarządzenie Nr 15.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 lutego 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-02-21 10:56:42

Zarządzenie Nr 14.2011 BurmistrzaŁęknicyz dnia 9 lutego 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-02-21 10:55:32

Zarządzenie Nr 13.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 lutego 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-02-21 10:53:39

Zarządzenie Nr 12.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 lutego 2011r.


W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2011-02-21 10:45:08

Zarządzenie Nr 11.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 9 lutego 2011r.


w sprawie zamiany nieruchomości więcej...

2011-02-21 10:31:11

Zarządzenie Nr 10.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 stycznia 2011r.


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Łęknicy zarządzanego przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy więcej...

2011-02-21 10:23:28

Zarządzenie Nr 9.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 stycznia 2011r.


W sprawie opłat za garaż i pomieszczenie gospodarcze stanowiące własność Gminy Łęknica, administrowane przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy więcej...

2011-02-21 10:15:28

Zarządzenie nr 8.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie ustalenia stawek amortyzacji dla środków trwałych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI