2012-01-12 08:23:12

Uchwała Nr XII.93.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie użyczenia składowiska odpadów w Łęknicy więcej...

2012-01-12 08:19:55

Uchwała Nr XII.92.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy na lata 2011-2018 więcej...

2012-01-12 08:18:07

Uchwała Nr XII.91.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


W sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy gruntów na targowisku miejskim przypadających Gminie Łęknica więcej...

2012-01-12 08:17:15

Uchwała Nr XII.90.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


W sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu dzierżawy gruntów na targowisku miejskim przypadających Gminie Łęknica więcej...

2012-01-12 08:16:26

Uchwała Nr XII.89.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica więcej...

2012-01-12 08:15:19

Uchwała Nr XII.88.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2012-01-12 08:13:42

Uchwała Nr XII.87.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

2012-01-12 08:12:45

Uchwała Nr XII.86.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych za trwały zarząd dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2012-01-12 08:12:08

Uchwała Nr XII.85.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2012-01-12 08:11:16

Uchwała Nr XII.84.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2012-01-12 08:10:43

Uchwała Nr XII.83.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2012-01-12 08:09:56

Uchwała Nr XII.82.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2012-01-12 08:09:13

Uchwała Nr XII.81.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2012-01-12 08:08:17

Uchwała Nr XII.80.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2012-01-10 12:11:36

Uchwała Nr XII.78.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego więcej...

2012-01-10 12:10:48

Uchwała Nr XII.77.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2012-01-10 12:00:05

Uchwała Nr XII.76.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2012-01-10 11:58:44

Uchwała Nr XII.75.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015 więcej...

2012-01-10 11:26:19

Uchwała Nr XII.74.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-24 11:24:18

Uchwała Nr XI.73.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2011-11-24 11:18:22

Uchwała Nr XI.72.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012 rok więcej...

2011-11-24 11:09:46

Uchwała Nr XI.71.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica więcej...

2011-11-24 10:57:56

Uchwała Nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2011-11-24 10:34:23

Uchwała Nr X.69.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych więcej...

2011-11-24 10:26:09

Uchwała Nr X.68.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok więcej...

2011-11-24 09:59:35

Uchwała Nr X.67.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łęknica. więcej...

2011-11-21 14:46:05

Uchwała Nr X.66.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie objęcia przez Gminę Łęknica udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2011-11-21 14:39:50

Uchwała Nr X.64.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-11-21 14:37:34

Uchwała Nr X.63.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żarach na kadencję 2012-2015 więcej...

2011-09-13 14:17:55

Uchwała Nr IX.62.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy więcej...

2011-09-13 14:10:42

Uchwała Nr IX.61.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. więcej...

2011-09-13 14:09:35

Uchwała Nr IX.60.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników więcej...

2011-09-13 14:08:22

Uchwała Nr IX.59.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica więcej...

2011-09-13 14:07:02

Uchwała Nr IX.58.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Gminy Łęknica na rok 2011 więcej...

2011-09-13 14:06:54

Uchwała Nr IX.57.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014 więcej...

2011-09-13 14:06:26

Uchwała Nr IX.56.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-09-13 14:06:18

Uchwała Nr Ix.55.20111 Rady Miejskiej w Łęknicy z Dnia 6 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-09-13 13:41:50

Uchwała Nr IX.54.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-07-11 11:28:44

Uchwała Nr VIII.53.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęknica na lata 2011-2015 więcej...

2011-07-11 11:26:57

Uchwała Nr VIII.52.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników więcej...

2011-07-11 11:25:20

Uchwała Nr VIII.51.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej więcej...

2011-07-11 11:23:05

Uchwała Nr VIII.50.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych więcej...

2011-07-11 11:13:39

Uchwała Nr VIII.49.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg więcej...

2011-07-11 11:12:07

Uchwała Nr VIII.48.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014 więcej...

2011-07-11 11:03:45

Uchwała Nr VIII.47.2011 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-06-07 11:41:28

Uchwała Nr VII.46.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu więcej...

2011-06-07 11:40:57

Uchwała Nr VII.45.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica więcej...

2011-06-07 11:40:10

Uchwała Nr VII.44.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Łęknicy więcej...

2011-06-07 11:39:31

Uchwała Nr VII.43.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...

2011-06-06 08:33:31

Uchwała Nr VII.42.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie objęcia przez Gminę Łęknica udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2011-06-06 08:32:00

Uchwała Nr VII.41.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014 więcej...

2011-06-06 08:29:29

Uchwała Nr VII.40.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-06-06 08:16:13

Uchwała Nr VII.39.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęknicy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010 więcej...

2011-06-06 08:15:21

Uchwała nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r.


w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2010 rok więcej...

2011-05-18 12:41:41

Uchwała nr VI.37.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014 więcej...

2011-05-05 08:33:03

Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.


w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica więcej...

2011-05-05 08:31:58

Uchwała nr VI.35.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu więcej...

2011-05-05 08:31:52

Uchwała nr VI.34.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-04-11 07:28:42

Uchwała nr V.33.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy więcej...

2011-04-11 07:27:24

Uchwała nr V.32.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2011-04-11 07:27:08

Uchwała nr V.31.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej...

2011-04-11 07:26:58

Uchwała nr V.30.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam więcej...

2011-04-11 07:25:51

Uchwała nr V.29.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości więcej...

2011-04-11 07:25:14

Uchwała nr V.28.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

2011-04-11 07:24:15

Uchwała nr V.27.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2011r. więcej...

2011-04-11 07:22:49

Uchwała nr V.26.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 dla Gminy Łęknica więcej...

2011-04-05 14:21:41

Uchwała nr V.25.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014 więcej...

2011-04-05 14:17:36

Uchwała nr V.24.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica więcej...

2011-02-23 08:07:15

Uchwała nr IV.23.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. oraz przedłożenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2011r. więcej...

2011-02-23 08:05:48

Uchwała nr IV.22.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęknicy na 2011r. więcej...

2011-02-23 08:04:35

Uchwała nr IV.21.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012 więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI