2011-08-31 12:53:23

Oferta Klubu Karate „Kontra" w Łęknicy


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Klubu Karate „Kontra" w Łęknicy  

Klub Karate „Kontra" w Łęknicy złożył do Gminy Łęknica  ofertę z własnej inicjatywy w trybie uproszczonym  na zadanie  pn „Udział w I Pucharze Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym zawodników Klubu „Kontra" organizowanego w dniach od 23.09.2011 do dnia 25.09.2011 w Lublinie.

Zadanie zgłoszone przez Klub Karate „Kontra" spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art.19a ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. u. Nr 234, poz.1536 )

Puchar Europy w Karate Tradycyjnym rozegrany zostanie w kategoriach dzieci do 7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat oraz en - bu (walka pozorowana) z podziałem na wiek i stopień zaangażowania.

W kategorii 13-15 lat, rozegrane zostaną te same konkurencje oraz dodatkowo kumite (walka sportowa).W Pucharze Europy Dzieci, startują zawodnicy zrzeszeni w narodowych formacjach Karate tradycyjnego (ITKF).Planowany jest udział zawodników z Armenii, Czech,  Ukrainy, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowenii, Wielka Brytania. Klub Karate „Kontra" reprezentować będzie 15 zawodników, w przedziale wiekowym od 7 do 15 lat.

Klub prowadzi systematyczne szkolenie zawodników i bierze udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. W Klubie trenuje około 100 osób w sekcjach  Łęknica, Żary, Przewóz.

Burmistrz Łęknicy pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę, że Klub Karate „Kontra" jest czołowym Klubem szkolącym zawodników w karate tradycyjnym, osiągającym sukcesy sportowe, przyznaje 2200,- złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu.

Informacje o artykule

Autor: Sebastian Końcowik
Zredagował(a): Dawid Śliwiński
Data powstania: 31.08.2011 12:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 275

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oferta Łęknica 2011 Puchar europy.doc 2011-08-31 13:22:52 Śliwiński Dawid

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
   
 
LINKI