2012-04-12 08:27:52

Informacja dla osób głucho-niemych - załatwianie spraw w urzędzie


INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się więcej...

2012-03-30 11:34:27

Ocena zadowolenia z usług Urzędu Miejskiego w Łęknicy


Prosimy o wypełnienie ankiety do końca maja br. i przesłanie emailem na promocja@umleknica.pl więcej...

2012-03-27 14:59:21

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 27 marca 2012r.


Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Polnej 9/8 Nr działki: 132/12 Nr KW 33880 więcej...

2012-03-27 11:07:12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 27 marca 2012r.


Burmistrz Łęknicy ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. XX-lecia na czas nieoznaczony. Nr KW 35950 więcej...

2012-03-22 14:31:07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dot. budowy stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica Nr sprawy: IT.6220.3.2011 więcej...

2012-03-14 13:22:41

Nowy serwis żłobkowy


więcej...

2012-01-19 11:59:29

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 1/2012


Budowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica więcej...

2011-12-21 11:35:47

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania


Burmistrz Łęknicy zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działce nr 66/16 obręb Łęknica m. Łęknica. więcej...

2011-08-26 13:42:47

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO)na rok szkolny 2011/2012


Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Łęknicy pok. 101 I piętro w terminie od 1 września do 15 września 2011r. więcej...

2011-08-10 14:58:31

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


dot. budowy stacji paliw płynnych na działce 66/16 obręb Łęknica więcej...

2011-05-16 14:03:38

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym, parkingami, myjnią samochodową na działce 412/6 obręb Łęknica. więcej...

2011-03-30 15:49:04

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica i o możliwościach zapoznania się z jej treścią więcej...

2011-03-25 13:45:46

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


dot. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym, parkingami, myjnią samochodową na działce 412/6 obręb Łęknica, Burmistrz Łęknicy wszczął postępowanie administracyjne i wystąpił do organów opiniujących więcej...

2011-02-11 07:29:55

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania


dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej – stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 73/5 i 73/6 położonych w Łęknicy przy ul. XX- lecia i Hutniczej. więcej...

2011-01-27 08:07:50

Decyzja dot. „Modernizacji sieci wodociągowych z siecią hydrantów, modernizacji kotłowni, budowa hydroforni” przy ul. Dworcowej 37 w Łęknicy


DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Nr 1/2011 więcej...

2010-12-21 12:19:54

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-12-10 08:20:34

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE modernizacja sieci wodociągowych przy ul. Dworcowej 37


informacja dot. wszczęcia postępowania, mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2010-12-08 08:01:47

Ogłoszenie - nabór Rachmistrzów


Burmistrz Łęknicy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Spisu powszechnego ludności i Mieszkań w 2011r. na terenie m. Łęknicy, Który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r. więcej...

2010-11-10 12:32:14

OGŁOSZENIE o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


Ogłoszenie o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica i o możliwościach zapoznania się z ich treścią więcej...

2010-10-15 12:31:41

Wybory samorządowe 2010


Wszelkie informacje oraz komunikaty dotyczące wyborów znajdziecie Państwo w niżej podanym dziale, dostęp możliwy również z menu Informacje, ogłoszenia > Wybory > Samorządowe > 2010 więcej...

2010-10-07 08:00:06

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łęknicy


o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2010-08-19 14:07:32

Ogłoszenie - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-08-17 07:42:34

STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE) na rok szkolny 2010/2011


INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO (SOCJALNEGO)na rok szkolny 2010/2011 więcej...

2010-07-09 12:49:06

Obwieszczenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-03-22 08:49:38

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Znak sprawy: IT-7331/3/09 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) więcej...

2010-03-03 14:07:12

Ogłoszenie ANKIETA dot. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...


do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łęknica. więcej...

2010-02-08 09:20:35

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY


o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-02-08 09:19:34

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY


o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2010-02-01 07:38:25

Postanowienie - budowa stacji benzynowej przy ul. Hutniczej


w sprawie budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 73/5 położonej przy ul. Hutniczej w Łęknicy więcej...

2009-11-13 09:16:01

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH


Burmistrz Łęknicy ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego nr 18 więcej...

2009-10-01 11:03:54

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Nr sprawy:IT-7331/4/09 zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.09.2009 r. Pana Zbigniewa Liwińskiego zamieszkałego w Łęknicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej – stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr 143/15 położonej przy ul. 1-go Maja w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wszczął postępowanie i wystąpił do organów opiniujących więcej...

2009-09-28 12:56:18

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18. Nr działki: 353 KW 25749


Burmistrz Łęknicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18. Nr działki: 353 KW 25749. więcej...

2009-09-28 08:12:36

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty d.s Funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i małych projektów w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty d.s Funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i małych projektów w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”. przeprowadzonego w dniu 11.09.2009r o godz.15.30 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Biura LGD - „ Grupa Łużycka” w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”. przeprowadzonego w dniu 11.09.2009r o godz.15.30 więcej...

2009-09-28 08:07:10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


zawiadamiam że na wniosek Pana Zbigniewa Liwińskiego zamieszkałego w Łęknicy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej – stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 73/5 i 73/6 położonych przy ul. XX- lecia i Hutniczej w Łęknicy, Burmistrz Łęknicy wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2009-08-17 08:48:04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-08-17 08:46:37

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica


o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica więcej...

2009-06-09 12:23:01

Wszczęcie postępowania na wniosek z dnia 29.04.2009 r. Pana Zbigniewa Liwińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


dot. wniosku z dnia 29.04.2009 r. Pana Zbigniewa Liwińskiego zamieszkałego w Łęknicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie usługowej – stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi więcej...

2009-06-09 12:12:50

Wszczęcie postępowania na wniosek z dnia 14.10.2008 r. Pana Witolda Żukowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


dot. wniosek z dnia 14.10.2008 r. Pana Witolda Żukowskiego zamieszkałego w Łęknicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu samochodowego pojazdów więcej...

2009-06-01 08:25:51

DECYZJA NR 109 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Dot. budowy stacji LPG wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr nr 106/1 przy ul. 1-go Maja więcej...

2009-06-01 08:20:37

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICA


w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łęknica na działce nr 106/1 przy ul. 1-go Maja więcej...

2009-03-11 11:16:00

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. więcej...

2008-12-04 14:34:02

Zawiadomienie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego


Zawiadomienie o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2008-12-03 09:40:08

INFORMACJA - Zniżka na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim


Zniżka na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim w Łęknicy, dla Dzierżawców nieposiadających żadnych zaległości w opłatach więcej...

2008-12-01 14:28:04

Komunikat o zamknięciu kasy MZK


LIKWIDACJA KASY MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO więcej...

2008-10-29 10:00:45

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nowelizacja przepisów


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy informuje, że z dniem 1 października 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów więcej...

2008-08-13 09:27:46

STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE)


na rok szkolny 2008/2009 więcej...

2007-10-02 14:37:31

Modernizacja infrastruktury ul. Dworcowej i części ul. T. Kościuszki


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia więcej...

2006-11-02 09:24:58

Rozpoczęcie projektu w ramach INTERREG III A


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI