2012-03-20 12:47:26

ZARZĄDZENIE NR 13.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r.


w sprawie wdrożenia zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2012-03-20 12:47:01

ZARZĄDZENIE NR 12.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r.


w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji Klientów z jakości usług Urzędu Miejskiego w Łęknicy więcej...

2012-03-20 12:46:37

ZARZĄDZENIE NR 11.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r.


w sprawie wdrożenia procedury monitorowania jakości wydawanych decyzji administracyjnych więcej...

2012-03-20 12:45:56

ZARZĄDZENIE NR 10.2012 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2012r.


w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji „Mapy Aktywności”- wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łęknica. więcej...

2011-09-06 12:56:53

Zarządzenie Nr 15.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 sierpnia 2011r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łęknicy Nr 14/2010 z dnia 20 września 2010r dotyczącego ustanowienia misji Urzędu Miejskiego w Łęknicy, a także sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją, jak również oceny stopnia ich osiągnięcia więcej...

2011-04-27 14:25:06

Zarządzenie Nr 5.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 21.03.2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawach zamówień publicznych więcej...

2011-03-15 14:41:02

ZARZĄDZENIE NR 2.2011 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 14 marca 2011r.


w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Łęknicy więcej...

2010-12-08 07:58:31

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Łęknicy z dnia 06 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla miasta Łęknica dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 więcej...

2010-12-08 07:55:22

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 września 2010r.


w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łęknicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łęknica oraz zasad jej koordynacji więcej...

2010-11-10 08:03:27

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 20 września 2010r.


w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miejskiego w Łęknicy, a także sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją, jak również oceny stopnia ich osiągnięcia więcej...

 
 
MENU
   
 
LINKI