1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
17.07.2008 10:50:10 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/8/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:49:37 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/9/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:48:10 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/10/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:47:07 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/11/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:46:31 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/12/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:46:00 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr III/13/2002 RM w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:45:42 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/14/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:45:21 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr IV/15/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:44:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR IV/16/2002 RM w Łęknicy z dnia 30 grudnia 2002r.
17.07.2008 10:44:19 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/37/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku
17.07.2008 10:43:15 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/38/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku
17.07.2008 10:42:55 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/39/2007 RM w Łęknicy z dnia 13 czerwca 2007 roku
17.07.2008 10:42:38 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/40/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.
17.07.2008 10:42:22 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/41/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.
17.07.2008 10:41:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/42/2007 RM w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2007r.
16.07.2008 11:29:34 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy. z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
16.07.2008 11:24:33 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
16.07.2008 11:16:05 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Karta informacyjna dot. wpisu aktu zagranicznego
16.07.2008 11:14:37 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
16.07.2008 11:14:28 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
16.07.2008 11:11:35 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł SEKRETARZ GMINY z kategorii Sekretarz Gminy
16.07.2008 11:09:57 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
16.07.2008 11:09:45 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
16.07.2008 11:09:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł
16.07.2008 11:09:03 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
16.07.2008 11:08:03 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego został przeniesiony artykuł
16.07.2008 11:07:52 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł
16.07.2008 11:07:10 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH i ROZWOJU LOKALNEGO z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 11:06:01 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 11:05:12 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 11:02:46 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł
16.07.2008 11:02:06 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł
16.07.2008 10:59:58 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:59:43 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:58:59 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Przyznanie dodatku mieszkaniowego. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:58:25 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł REFERAT FINANSOWY z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:57:50 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:57:45 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Podatek od nieruchomości od osób prawnych. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:57:41 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Podatek od środków transportowych osób fizycznych. z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:56:38 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł REFERAT DS. TARGOWISKA I PARKINGÓW z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:56:26 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:56:08 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Sekretarz Gminy został przeniesiony artykuł
16.07.2008 10:55:28 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł URZĄD STANU CYWILNEGO z kategorii KARTY USŁUG
16.07.2008 10:55:01 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł karta informacyjna dot. sporządzenia aktu zgonu
16.07.2008 10:54:44 Dawid Śliwiński Z kategorii Urząd Stanu Cywilnego do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
16.07.2008 10:54:35 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
16.07.2008 10:54:24 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Karta informacyjna dot. wpisu aktu zagranicznego
16.07.2008 10:54:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Karta informacyjna dot. wpisu aktu zagranicznego
16.07.2008 10:53:16 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
16.07.2008 10:53:05 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
 
 
MENU
   
 
LINKI