1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
16.07.2008 10:51:39 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Uznanie dziecka
16.07.2008 10:51:19 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Zgłoszenie urodzenia dziecka
16.07.2008 10:51:00 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Karta informacyjna dot. zawarcia związku małżeńskiego
16.07.2008 10:50:37 Dawid Śliwiński Z kategorii Urząd Stanu Cywilnego do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
16.07.2008 10:50:17 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Karta informacyjna dot. zawarcia związku konkordatowego
16.07.2008 10:49:51 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
16.07.2008 10:49:31 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy
16.07.2008 10:49:11 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Wydanie informacji ze zbioru PESEL
16.07.2008 10:48:51 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Wymeldowanie z pobytu czasowego
16.07.2008 10:48:26 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego
16.07.2008 10:48:09 Dawid Śliwiński Z kategorii KARTY USŁUG do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Zameldowania na pobyt stały
16.07.2008 10:47:32 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
15.07.2008 12:04:55 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych
15.07.2008 12:04:25 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Dzierżawa gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
15.07.2008 12:03:17 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
15.07.2008 12:01:30 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
15.07.2008 12:01:02 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Podział nieruchomości.
15.07.2008 12:00:31 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Numeracja nieruchomości.
15.07.2008 11:54:49 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
15.07.2008 11:54:24 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Prawo pierwokupu nieruchomości.
15.07.2008 11:48:34 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Dzierżawa gruntu na cele rolniczo-ogrodnicze i na ogródki przydomkowe.
15.07.2008 11:48:05 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
15.07.2008 11:46:44 Dawid Śliwiński Z kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Prawo pierwokupu nieruchomości
15.07.2008 11:45:32 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa został przeniesiony artykuł Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy
15.07.2008 11:43:56 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego został przeniesiony artykuł
14.07.2008 11:23:31 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dane podstawowe
14.07.2008 11:23:16 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dane podstawowe
14.07.2008 11:09:33 Dawid Śliwiński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XX/102/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r do artykułu UCHWAŁA NR XX/102/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
14.07.2008 10:35:48 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła do artykułu Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła
14.07.2008 10:35:33 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Przetarg ustny nieogr. na działkę nr 330-4 do artykułu Przetarg ustny nieogr. na działkę nr 330-4
14.07.2008 10:35:10 Dawid Śliwiński Z kategorii Zarządzenia Burmistrza do kategorii Przetargi został przeniesiony artykuł Przetarg ustny nieogr. na działkę nr 330-4
14.07.2008 10:34:24 Dawid Śliwiński Z kategorii Przetargi do kategorii Przetargi został przeniesiony artykuł Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła
14.07.2008 10:34:10 Dawid Śliwiński Z kategorii Zarządzenia Burmistrza do kategorii Przetargi został przeniesiony artykuł Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła
14.07.2008 10:33:40 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieogr. użytk. wieczyste terent b. Huty Szkła
14.07.2008 10:32:43 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieogr. na działkę nr 330-4
11.07.2008 10:25:27 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/102/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:24:06 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/101/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:20:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XX/100/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r do artykułu UCHWAŁA NR XX/100/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:20:19 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/100/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:18:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XX/99/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r do artykułu UCHWAŁA NR XX/99/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:18:10 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/99/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:17:34 Dawid Śliwiński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XX/98/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r do artykułu UCHWAŁA NR XX/98/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:17:16 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/98/2008 RM z dnia 20 czerwca 2008r
11.07.2008 10:12:41 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/97/2008 RM z dnia 27 maja 2008r
11.07.2008 10:10:27 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/96/2008 RM z dnia 27 maja 2008r
11.07.2008 10:05:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik UCHWAŁA NR XIX/95/2008 RM z dnia 27 maja 2008r do artykułu UCHWAŁA NR XIX/95/2008 RM z dnia 27 maja 2008r
11.07.2008 10:02:19 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł UCHWAŁA NR X/93/2008 RM z dnia 27 maja 2008r z kategorii Uchwały Rady
11.07.2008 10:02:04 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/95/2008 RM z dnia 27 maja 2008r
11.07.2008 10:01:06 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł
11.07.2008 10:00:24 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/94/2008 RM z dnia 29 kwietnia 2008r
 
 
MENU
   
 
LINKI