1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
11.07.2008 09:54:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r. do artykułu Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
11.07.2008 09:37:12 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
11.07.2008 09:36:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r. do artykułu Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
11.07.2008 09:36:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Zarządzanie 165-2008 z artykułu Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
11.07.2008 09:35:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Zarządzanie 165-2008 do artykułu Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
11.07.2008 09:34:29 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 czerwca 2008r.
10.07.2008 11:57:00 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Informacja wynik naboru na st. prac. obsługi.pdf do artykułu Wynik naboru na stanowisko pracownika obsługi w Urzędzie Miejskim
10.07.2008 11:55:48 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Wynik naboru na stanowisko pracownika obsługi w Urzędzie Miejskim
10.07.2008 11:00:55 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
10.07.2008 11:00:50 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
10.07.2008 11:00:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
10.07.2008 11:00:02 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
10.07.2008 10:59:29 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
10.07.2008 10:58:30 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
10.07.2008 10:58:26 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
10.07.2008 10:58:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
10.07.2008 10:57:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
10.07.2008 10:56:55 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
10.07.2008 10:56:36 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
10.07.2008 10:56:24 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
10.07.2008 10:55:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
10.07.2008 10:53:58 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
10.07.2008 10:53:45 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
10.07.2008 10:53:40 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
10.07.2008 10:52:51 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
10.07.2008 10:52:40 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
10.07.2008 10:52:33 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
10.07.2008 10:51:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
10.07.2008 10:51:15 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
10.07.2008 10:50:58 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
10.07.2008 10:50:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
10.07.2008 10:49:20 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:49:12 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
10.07.2008 10:47:35 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:42:13 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:32:42 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:32:28 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Kart z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:32:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Kart do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
10.07.2008 10:31:32 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
10.07.2008 10:30:28 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
10.07.2008 10:30:20 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
10.07.2008 10:30:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
10.07.2008 10:24:24 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
10.07.2008 10:23:56 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
10.07.2008 10:22:35 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
10.07.2008 10:21:07 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
10.07.2008 10:20:30 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
10.07.2008 10:19:31 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
10.07.2008 10:18:57 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
10.07.2008 10:17:20 Dawid Śliwiński Z kategorii Karty Usług do kategorii Ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
 
 
MENU
   
 
LINKI