1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
24.05.2011 07:32:52 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych 2010
24.05.2011 07:31:44 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Oświadczenia majątkowe Radnych 2010
24.05.2011 07:30:11 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe Radnych 2010
23.05.2011 14:53:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.
23.05.2011 14:53:27 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.
23.05.2011 12:19:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta informacyjna do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
23.05.2011 12:18:54 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
23.05.2011 12:16:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2011r.
23.05.2011 12:15:33 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2011r.
23.05.2011 12:04:38 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 28 grudnia 2010r.
20.05.2011 11:03:43 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 kwietnia 2010r
20.05.2011 11:00:04 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 313/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 07 kwietnia 2010r
19.05.2011 14:43:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
19.05.2011 14:43:38 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
19.05.2011 14:43:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
19.05.2011 14:42:56 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
19.05.2011 14:42:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
19.05.2011 14:42:08 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - przebudowa kotłowni
18.05.2011 14:01:48 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
18.05.2011 14:01:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
18.05.2011 14:01:03 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
18.05.2011 14:00:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
18.05.2011 13:59:49 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
18.05.2011 13:57:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
18.05.2011 13:57:23 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
18.05.2011 13:57:13 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
18.05.2011 13:55:00 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
18.05.2011 13:54:38 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
18.05.2011 13:54:27 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
18.05.2011 13:52:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku celowego.
18.05.2011 13:51:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
18.05.2011 13:51:42 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
18.05.2011 13:50:48 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku okresowego.
18.05.2011 13:49:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
18.05.2011 13:49:13 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
18.05.2011 13:49:07 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku stałego.
18.05.2011 13:48:30 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:48:03 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:47:52 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:47:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:47:03 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:47:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Aktualizacja Karty Usług z artykułu Przyznanie i wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
18.05.2011 13:46:18 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
18.05.2011 13:43:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
18.05.2011 13:42:55 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
18.05.2011 13:31:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
18.05.2011 13:30:24 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
18.05.2011 13:28:18 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego
18.05.2011 13:17:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.
18.05.2011 13:17:12 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 42.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 maja 2011r.
 
 
MENU
   
 
LINKI