1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
05.05.2011 11:47:45 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości od osób prawnych
05.05.2011 11:47:32 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Podatek od środków transportowych osób fizycznych
05.05.2011 11:47:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Podatek od środków transportowych osób fizycznych
05.05.2011 11:46:23 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych osób fizycznych
05.05.2011 11:46:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych osób fizycznych
05.05.2011 08:33:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.
05.05.2011 08:33:03 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.
05.05.2011 08:31:58 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI.35.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.
05.05.2011 08:31:52 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI.34.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r.
05.05.2011 08:29:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
05.05.2011 08:28:19 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.
04.05.2011 13:02:45 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dzierżawa gruntu na targowisku miejskim przez dotychczasowego dzierżawcę
04.05.2011 12:58:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Dzierżawa gruntu na targowisku miejskim przez dotychczasowego dzierżawcę
04.05.2011 12:58:01 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Dzierżawa gruntu na targowisku miejskim przez dotychczasowego dzierżawcę
27.04.2011 14:54:39 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:54:32 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:54:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:54:09 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:54:01 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:53:44 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:53:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:53:16 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:53:03 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:52:55 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:52:06 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:51:44 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLII/230/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 maja 2010r.
27.04.2011 14:44:10 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Potwierdzenie własnoręczności podpisów świadków i wnioskodawcy
27.04.2011 14:34:39 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług - wycięcie drzew i krzewów z artykułu Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania
27.04.2011 14:34:08 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług - wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów do artykułu Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
27.04.2011 14:33:47 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
27.04.2011 14:33:03 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług - wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego do artykułu Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania
27.04.2011 14:32:36 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług - wyrys i wypis z artykułu Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania
27.04.2011 14:32:29 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu przestrzennego zagospodarowania
27.04.2011 14:32:00 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Wniosek do artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:31:53 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:31:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:31:23 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Wniosek - format DOC (MS WORD) z artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:31:20 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Wniosek - format PDF z artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:30:59 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:30:50 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:30:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:30:39 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:30:02 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przyznanie dodatku mieszkaniowego
27.04.2011 14:29:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2011r.
27.04.2011 14:28:56 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2011r.
27.04.2011 14:28:10 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 21 kwietnia 2011r.
27.04.2011 14:27:56 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 15 kwietnia 2011r.
27.04.2011 14:26:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 marca 2011r.
27.04.2011 14:26:43 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 marca 2011r.
27.04.2011 14:26:38 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 marca 2011r.
 
 
MENU
   
 
LINKI