1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
27.04.2011 14:26:31 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 marca 2011r.
27.04.2011 14:25:34 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 21.03.2011 r.
27.04.2011 14:25:06 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 21.03.2011 r.
27.04.2011 14:23:04 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:22:45 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:37 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:34 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:18 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:21:03 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:20:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:20:49 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:20:42 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:20:35 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:20:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:19:26 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:18:51 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r.
27.04.2011 14:17:36 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica w 2010 roku z kategorii Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica
27.04.2011 14:14:10 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu
27.04.2011 14:13:54 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł
26.04.2011 14:50:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski
21.04.2011 14:07:33 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dzierżawa gruntu na cele rolniczo-ogrodnicze i na ogródki przydomkowe
21.04.2011 14:07:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Dzierżawa gruntu na cele rolniczo-ogrodnicze i na ogródki przydomkowe
21.04.2011 14:06:57 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Dzierżawa gruntu na cele rolniczo-ogrodnicze i na ogródki przydomkowe
21.04.2011 14:06:21 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
21.04.2011 14:06:09 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
21.04.2011 14:06:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
21.04.2011 14:05:28 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
21.04.2011 14:05:21 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Podział nieruchomości
21.04.2011 14:05:08 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
21.04.2011 14:04:37 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług 1 z artykułu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
21.04.2011 14:04:34 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług 2 z artykułu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
21.04.2011 14:03:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Podział nieruchomości
21.04.2011 14:02:56 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Podział nieruchomości
21.04.2011 14:02:31 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Numeracja nieruchomości
21.04.2011 14:02:17 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Numeracja nieruchomości
21.04.2011 14:02:12 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Numeracja nieruchomości
21.04.2011 14:01:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
21.04.2011 14:01:33 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
21.04.2011 14:01:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
21.04.2011 14:00:43 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Prawo pierwokupu nieruchomości
21.04.2011 14:00:34 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Prawo pierwokupu nieruchomości
21.04.2011 14:00:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Prawo pierwokupu nieruchomości
21.04.2011 13:58:32 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy
21.04.2011 13:58:23 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy
21.04.2011 13:58:18 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Dzierżawa gruntu (bezprzetargowa) na rzecz osób, które wybudowały na gruncie gminy
21.04.2011 13:57:54 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych
21.04.2011 13:57:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik Karta usług do artykułu Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych
21.04.2011 13:57:20 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości gruntowych
 
 
MENU
   
 
LINKI