1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
21.04.2011 13:43:14 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Karta informacyjna dot. zawarcia związku konkordatowego
21.04.2011 13:43:10 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Karta informacyjna dot. zawarcia związku konkordatowego
21.04.2011 13:43:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.zawarcia związku konkordatowego z artykułu Karta informacyjna dot. zawarcia związku konkordatowego
21.04.2011 13:42:23 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
21.04.2011 13:42:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego do artykułu Karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
21.04.2011 13:41:34 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.dokonania sprostowania błędu z artykułu Karta informacyjna dot. dokonania sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
21.04.2011 13:41:24 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy
21.04.2011 13:41:13 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy
21.04.2011 13:41:01 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy
21.04.2011 13:38:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:38:14 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:38:07 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:38:05 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:38:02 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:37:57 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:37:41 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie informacji ze zbioru PESEL
21.04.2011 13:37:23 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu czasowego
21.04.2011 13:37:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu czasowego
21.04.2011 13:36:59 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Wymeldowanie z pobytu czasowego
21.04.2011 13:36:47 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zameldowania na pobyt stały
21.04.2011 13:36:43 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego
21.04.2011 13:36:35 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego
21.04.2011 13:36:26 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego
21.04.2011 13:36:13 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Zameldowania na pobyt stały
21.04.2011 13:34:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zameldowania na pobyt stały
21.04.2011 13:32:11 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
21.04.2011 13:31:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
21.04.2011 13:20:50 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
21.04.2011 13:14:41 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Potwierdzenie własnoręczności podpisów świadków i wnioskodawcy
21.04.2011 13:14:27 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta Usług z artykułu Potwierdzenie własnoręczności podpisów świadków i wnioskodawcy
21.04.2011 13:06:26 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
21.04.2011 13:05:06 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego.
19.04.2011 14:56:50 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok
19.04.2011 14:55:51 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok
19.04.2011 14:55:32 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 rok
19.04.2011 14:40:09 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Szkolnej
14.04.2011 11:01:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V.32.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r.
14.04.2011 07:55:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011
14.04.2011 07:55:00 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011
14.04.2011 07:54:17 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011
14.04.2011 07:53:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 3.2011
13.04.2011 15:16:16 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:11:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:01:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:01:16 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:01:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:00:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:00:47 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 15:00:40 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
13.04.2011 14:56:40 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony - Remont ul. XX-lecia
 
 
MENU
   
 
LINKI