1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
07.02.2012 11:50:42 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1.2012
07.02.2012 11:50:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1.2012
07.02.2012 11:50:19 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH 1.2012
01.02.2012 11:55:47 Dawid Śliwiński Z kategorii Nabór pracowników do kategorii INFORMACJE, OGŁOSZENIA I PRZETARGI został przeniesiony artykuł BURMISTRZ ŁĘKNICY OGŁASZA NABÓR NA INKASENTA OPŁATY TARGOWEJ
01.02.2012 08:53:48 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg na dostawę węgla brunatnego - Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
01.02.2012 08:52:44 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Przetarg na dostawę węgla brunatnego - Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
30.01.2012 16:01:14 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł BURMISTRZ ŁĘKNICY OGŁASZA NABÓR NA INKASENTA OPŁATY TARGOWEJ
30.01.2012 15:00:19 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł BAZA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
30.01.2012 15:00:02 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł BAZA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
30.01.2012 14:57:45 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł BAZA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
30.01.2012 14:54:54 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł BAZA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
25.01.2012 09:37:26 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:36:54 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:32:02 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:28:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:27:31 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:26:31 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
25.01.2012 09:21:38 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
19.01.2012 14:55:59 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Otwary Konkurs Ofert na Wsparcie Zadań Publicznych Województwa Lubuskiego 2012
19.01.2012 14:55:27 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Otwary Konkurs Ofert na Wsparcie Zadań Publicznych Województwa Lubuskiego 2012
19.01.2012 12:01:47 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 1/2012
19.01.2012 12:01:38 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 1/2012
19.01.2012 12:01:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 1/2012
19.01.2012 11:59:29 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 1/2012
17.01.2012 12:44:28 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Ważna informacja dla przesiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu
17.01.2012 12:44:14 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Ważna informacja dla przesiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu
17.01.2012 12:43:51 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Ważna informacja dla przesiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu
17.01.2012 12:39:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Projekt „GRAFIK KOMPUTEROWY - MÓJ NOWY ZAWÓD edycja I"
17.01.2012 12:39:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Projekt „GRAFIK KOMPUTEROWY - MÓJ NOWY ZAWÓD edycja I"
17.01.2012 08:45:18 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Ewidencja Działalności Gospodarczej
16.01.2012 15:09:00 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Ewidencja Działalności Gospodarczej
16.01.2012 15:08:00 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Ewidencja Działalności Gospodarczej
16.01.2012 15:05:03 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Ewidencja Działalności Gospodarczej
16.01.2012 15:04:42 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Ewidencja Działalności Gospodarczej
16.01.2012 14:59:46 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
16.01.2012 14:59:38 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Wpis do ewidencji działalności gospoarczej z kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
16.01.2012 14:59:29 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Stanowisko ds. społecznych i rozwoju lokalnego
16.01.2012 14:58:11 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik format MS WORD z artykułu
16.01.2012 14:58:08 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik format PDF z artykułu
16.01.2012 14:58:05 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu
16.01.2012 14:56:36 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Wniosek - format doc (MS WORD) z artykułu
16.01.2012 14:56:34 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Wniosek - format PDF z artykułu
16.01.2012 14:56:31 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik Karta usług z artykułu
12.01.2012 15:56:45 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert
12.01.2012 15:56:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert
12.01.2012 09:03:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
12.01.2012 09:01:52 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
12.01.2012 09:01:39 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
12.01.2012 08:44:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 grudnia 2011r.
12.01.2012 08:44:51 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 30 grudnia 2011r.
 
 
MENU
   
 
LINKI