1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
23.11.2010 12:39:07 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta Łęknica
23.11.2010 12:35:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Łęknicy
23.11.2010 12:34:35 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Łęknicy
10.11.2010 14:19:18 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XLVII/279/2010 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 12:36:16 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Utrudnienia w pracy Referatu Targowiska
10.11.2010 12:33:06 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
10.11.2010 12:32:14 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przyjęciu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
10.11.2010 12:24:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 387/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:24:16 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 387/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:24:07 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 387/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:23:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 386 /2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:23:06 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 386 /2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:22:54 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 386 /2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:20:52 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 385/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:20:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 385/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:20:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 385/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:19:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 384/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:19:34 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 384/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:19:25 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 384/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010 r.
10.11.2010 12:18:37 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 383/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:18:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 383/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:18:22 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 383/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:16:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 382/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:16:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 382/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:15:58 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 382/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:15:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 382/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:15:33 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 382/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:14:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 381/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:11:55 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 381/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:11:45 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 381/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:11:03 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 380/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:10:56 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 380/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:10:42 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 380/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:10:05 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 380/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 27 września 2010r.
10.11.2010 12:09:29 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 379/2010 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 10 września 2010r.
10.11.2010 09:48:24 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/276/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:48:13 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/275/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:45:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/279/2010 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:45:23 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/280/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:44:45 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/284/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:43:57 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/285/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:42:49 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/268/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:42:37 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/268/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:41:49 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/267/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:41:32 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/267/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:40:54 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/266/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:36:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/266/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:36:15 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/266/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010r.
10.11.2010 09:34:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLVII/284/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
10.11.2010 09:34:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLVII/284/2010 RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY z dnia 29 października 2010 r.
 
 
MENU
   
 
LINKI