1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
03.09.2010 11:40:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg na remont drogi dojazdowej
03.09.2010 11:40:13 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Przetarg na remont drogi dojazdowej
03.09.2010 11:39:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
30.08.2010 14:10:35 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 16 lipca 2010r. - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łęknicy przy ul. Polnej
27.08.2010 15:04:02 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Przetarg ustny ograniczony II -nieruchomość ul.Polna nr 5/9
27.08.2010 15:03:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Przetarg ustny ograniczony II -nieruchomość ul.Polna nr 5/9
27.08.2010 15:03:05 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Przetarg ustny ograniczony II -nieruchomość ul.Polna nr 5/9
25.08.2010 11:37:04 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
25.08.2010 11:36:59 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z artykułu Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
25.08.2010 11:36:52 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
25.08.2010 11:32:09 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zameldowania na pobyt stały
25.08.2010 11:32:04 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.zameldowania na pobyt stały z artykułu Zameldowania na pobyt stały
25.08.2010 11:31:57 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zameldowania na pobyt stały
25.08.2010 11:31:37 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego
25.08.2010 11:31:32 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.wymeldowania z pobytu stałego z artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego
25.08.2010 11:31:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego
25.08.2010 11:31:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu czasowego
25.08.2010 11:30:56 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.wymeldowania z pobytu czasowego z artykułu Wymeldowanie z pobytu czasowego
25.08.2010 11:30:49 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu czasowego
25.08.2010 11:30:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy
25.08.2010 11:30:22 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.zameldowania na pobyt czasowy z artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy
25.08.2010 11:30:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy
25.08.2010 11:28:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
25.08.2010 11:27:59 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
25.08.2010 11:27:53 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.wydania odpisu i zaświadczenia z artykułu Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
25.08.2010 11:27:47 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie odpisu i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
25.08.2010 11:25:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Uznanie dziecka
25.08.2010 11:24:50 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.uznania dziecka z artykułu Uznanie dziecka
25.08.2010 11:24:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uznanie dziecka
25.08.2010 11:24:11 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zgłoszenie urodzenia dziecka
25.08.2010 11:15:25 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie informacji ze zbioru PESEL
25.08.2010 11:15:16 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Wydanie informacji ze zbioru PESEL
25.08.2010 11:14:43 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
25.08.2010 11:14:36 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik karta informacyjne dot.wydania informacji ze zbioru PESEL z artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
25.08.2010 11:14:32 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wydanie informacji ze zbioru PESEL
23.08.2010 11:45:12 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
23.08.2010 11:45:04 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
23.08.2010 11:43:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
23.08.2010 11:43:41 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
23.08.2010 10:33:32 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/194/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:33:10 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/195/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:49 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/197/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:38 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:28 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/199/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:15 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:32:06 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/201/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:31:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Uchwała NR XXXV/202/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r.
23.08.2010 10:29:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIV/246/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 08 lipca 2010r.
19.08.2010 14:11:39 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy
 
 
MENU
   
 
LINKI