1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
19.08.2010 12:51:21 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIV/245/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 08 lipca 2010r.
19.08.2010 12:25:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 12:24:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 12:24:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:46:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:42:41 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/244/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:40:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XLIII/243/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:38:57 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLIII/243/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:37:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XLIII/242/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
19.08.2010 11:35:26 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XLIII/242/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
17.08.2010 07:42:34 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE) na rok szkolny 2010/2011
17.08.2010 07:40:32 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł
13.08.2010 14:15:03 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA dot. dofinansowania do zakupu podręczników
12.08.2010 11:17:42 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 341-2/10
11.08.2010 12:54:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wnioski, deklaracje, wzory dok.
11.08.2010 12:54:12 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wnioski, deklaracje, wzory dok.
11.08.2010 12:53:38 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Wnioski, deklaracje, wzory dok.
11.08.2010 11:55:42 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Podziękowanie za walkę z powodzią
11.08.2010 09:59:00 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XLIII/239/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 czerwca 2010r.
10.08.2010 14:27:42 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
10.08.2010 14:27:37 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
10.08.2010 14:27:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
10.08.2010 14:05:41 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2010 roku
10.08.2010 14:05:22 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2010 roku
10.08.2010 14:04:51 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2010 roku
10.08.2010 14:04:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica w 2009 roku
10.08.2010 14:03:53 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2009 roku
06.08.2010 13:17:37 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
06.08.2010 13:17:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
06.08.2010 13:17:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
06.08.2010 13:17:10 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UMOWA w sprawie zasad realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”
06.08.2010 12:33:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
06.08.2010 12:33:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
06.08.2010 12:33:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
06.08.2010 12:29:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
06.08.2010 12:28:20 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
06.08.2010 12:28:04 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy”
04.08.2010 13:00:09 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Przebudowa ulicy Szkolnej w Łęknicy
02.08.2010 14:49:59 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:49:44 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:49:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:49:33 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:48:56 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:48:52 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:48:48 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:48:43 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:46:32 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:46:28 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:46:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
02.08.2010 14:44:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
 
MENU
   
 
LINKI