1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
28.09.2009 13:18:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie NR 259-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2009r.
28.09.2009 13:18:14 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie NR 259-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2009r.
28.09.2009 13:18:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie NR 259-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 14 sierpnia 2009r.
28.09.2009 13:06:19 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok
28.09.2009 13:05:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok
28.09.2009 13:05:45 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok
28.09.2009 13:04:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok
28.09.2009 12:59:13 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2008 rok
28.09.2009 12:56:32 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18. Nr działki: 353 KW 25749
28.09.2009 12:56:18 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 18. Nr działki: 353 KW 25749
28.09.2009 12:53:15 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:53:02 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:52:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:51:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:50:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:50:12 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:50:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:47 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:16 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:09 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:49:00 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 216-2009
28.09.2009 12:43:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:42:51 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:42:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:42:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:41:41 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:41:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:41:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:41:08 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:41:00 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:37:33 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:37:20 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:37:07 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:36:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:36:44 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:36:28 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:36:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:25:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 28 kwietnia 2009r.
28.09.2009 12:25:04 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/168/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
28.09.2009 08:25:19 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/169/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
28.09.2009 08:13:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty d.s Funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i małych projektów w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”
28.09.2009 08:12:36 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty d.s Funduszy unijnych w zakresie Odnowy Wsi i małych projektów w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”
28.09.2009 08:08:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.09.2009 08:07:10 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.09.2009 10:17:07 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXXII/165/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
22.09.2009 10:16:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/165/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
22.09.2009 10:16:44 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/165/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
22.09.2009 10:16:35 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/165/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
 
 
MENU
   
 
LINKI